Op woensdag 17 maart 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats. Lees hier welke (extra) mogelijkheden u bij deze verkiezing heeft om uw stem uit te brengen.

Doe de gezondheidscheck voordat u naar het stemlokaal gaat
U kunt op de verkiezingsdag net als altijd stemmen in een stemlokaal. In het stemlokaal gelden maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Dit jaar moet u op de dag dat u gaat stemmen wel vooraf een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas.

Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal. Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

Mogelijkheden om te stemmen
Bij deze Tweede Kamerverkiezing heeft u de volgende (extra) mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

* Stemmen in het stemlokaal.
Op 17 maart kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal.

* Vervroegd stemmen
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 zijn in alle gemeenten een aantal stemlokalen geopend, vooral voor kiezers die als gevolg van het coronavirus tot de risicogroepen behoren.

* Iemand machtigen
Kiezers van 18 jaar en ouder kunnen, net als bij andere verkiezingen, iemand machtigen om hun stem voor hen uit te brengen.

* Briefstemmen 70-plus
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen bij deze verkiezing ook per brief stemmen.