Nieuw sportbeleidsplan zet vol in op ondersteunen verenigingen en verduurzamen van sportaccommodaties

Onlangs lanceerde VVD-wethouder David Vermorken (sport) het nieuwe sportbeleidsplan. Dit plan, getiteld “Gilze en Rijen beweegt” heeft als doel om ook in de toekomst sport voor zoveel mogelijk mensen in onze vier dorpen bereikbaar te houden. David Vermorken: “Veel verenigingen hebben het momenteel moeilijk door corona. Competities liggen stil of zijn al geannuleerd en trainingen gaan niet door. De komende jaren willen we verenigingen blijvend ondersteunen door te zorgen voor professionele coaching voor het clubkader. Want onze clubs zijn onmisbaar voor mooie, levendige dorpen.”

Veel investeren in sportaccommodaties
De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd in sportaccommodaties. Maar de komende jaren gaat dat zeker door. Zo wordt sporthal Achter de Tuintjes gerenoveerd, wordt er een nieuwe Margriethal gebouwd en krijgt VV Rijen deze zomer twee nieuwe kunstgrasvelden. En er wordt naar de toekomst gekeken: “Het groot onderhoud van de sportaccommodaties in onze gemeente is met dit plan financieel gedekt tot 2035. Daarmee kunnen we dus jaren vooruit. En we investeren als gemeente fors in het verduurzamen van sportaccommodaties. Zo voldoen we aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord én zijn de gebruikers goedkoper uit” legt VVD wethouder David Vermorken uit.

Vooruit kijken
Ondank de coronacrisis en de beperkingen die dat oplevert, is dit volgens VVD-wethouder David Vermorken wel het moment om vooruit te kijken: “Eind 2019 hebben we een lokaal sportakkoord gesloten met 20 verenigingen en maatschappelijke partners. Helaas kwam vrij snel daarna corona om de hoek kijken en hebben we dit nog niet kunnen uitvoeren. Maar we kijken allemaal uit na dat moment na corona, dat we dan weer kunnen genieten van fantastische sportprestaties, de onderlinge duels en de eindeloze discussies na afloop over die ene scheidsrechterlijke beslissing. Met het dynamische en veelzijdige sportaanbod in Gilze en Rijen zal er dan genoeg te sporten en te genieten zijn.”

VVD positief over sportbeleidsplan
De VVD-fractie is positief over het sportbeleidsplan dat nu voorligt. Raadslid Ryan van Osch: “Dit gemeentelijke sportbeleid moet vooral de verenigingen en sporters in onze gemeente ondersteunen. Want daar gebeurt het. Zo juichen we het als VVD-fractie toe dat sport bijvoorbeeld meer verankerd wordt in onze openbare ruimte en een vast onderdeel wordt van toekomstige (her)inrichtingsprojecten van wijken en straten. Maar ook dat kinderen vanaf de eerste klas tot groep acht op onze basisscholen bewegingsonderwijs krijgen van het team sportcoaches. Daar zijn we trots op.”

Vragen of opmerkingen?
Neem vooral contact met ons op. Fractievoorzitter Hans Rutten kunt u bellen op 06-22956693 en mailen via hansrutten8@gmail.com, raadslid Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl. Natuurlijk kunt u ook kijken op onze website www.vvdgilzerijen.nl en ons bereiken via Facebook, Instagram en Twitter.