Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg heeft digitaal zitten brainstormen hoe we weer eens een andere invulling kunnen geven aan onze ondersteuning aan u in deze saaie Coronatijd.

Het afgelopen jaar zijn we diverse malen bij u aan de deur geweest met leuke attenties maar nu hebben we wat anders bedacht. En wij denken dit gevonden te hebben met deze quiz. En om nu meer mensen mee te laten genieten van dit schouwspel op het lokale kanaal van HalloGilzeRijen mag iedereen van de hele gemeente Gilze Rijen hieraan meedoen. Bij het realiseren van deze quiz doet Zorgklik GilzeRijen met ons mee. Samen is een sleutelwoord in deze tijd dus ook wij hebben voor samen gekozen.

De quiz omvat 16 vragen die veelal gesteld worden door bekende Gilze Rijenaren inclusief de burgemeester. Alle vragen hebben te maken met onze gemeente. Achterliggende gedachte is ook de verbinding aan te gaan met al die vrijwilligersorganisaties die een bijdrage hebben geleverd aan deze quiz.

En……er zijn prijzen te verdienen. Diverse ondernemers hebben mooie prijzen beschikbaar gesteld. Waarvoor uiteraard onze dank aan Jumbo Gilze en Rijen, AH, De Goudreinet en De Roozelaar Gilze en Rijen. Daarnaast zijn er ook nog winkeliersbonnen te verdienen.

De eerste uitzending start maandag 22 maart in het beeldblok van HalloGilzeRijen en wordt een week lang herhaald.

De antwoorden kunnen tot en met zaterdag 3 april worden ingestuurd naar:
– Lokaal Steunpunt Mantelzorg, p/a Rembrandtlaan 50, 5121 WL Rijen of
– Lokaal Steunpunt Mantelzorg, p/a Gezondheidscentrum De Flair, Lange Wagenstraat 55P, 5216 BB Gilze.
– Of digitaal naar activiteiten@mantelzorggilzerijen.nl

In de week van 12 april volgt de bekendmaking van de prijswinnaars.

Bent u ook zo nieuwsgierig geworden?
Kijk en speel mee. En……zegt het voort zegt het voort. Iedereen mag meedoen.