In 2019 zijn wij gestart met het afval anders in te zamelen. Samen met u hebben we gewerkt aan vermindering van ons restafval. We zijn op de goede weg! De hoeveelheid restafval per inwoner hebben we de afgelopen jaren teruggebracht van 142 kg naar 45 kg per inwoner. Een mooi resultaat!

Wethouder Ariane Zwarts “Wij zijn benieuwd naar hoe u die veranderingen heeft ervaren. Daarnaast willen we graag samen met u bekijken hoe we ons afval nog beter kunnen scheiden. Het streven is om in 2025 de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen naar 30 kg per inwoner. Hoe kunnen we dit doel bereiken? Daar hebben we uw hulp bij nodig. “

Denkt u ook mee?
We sturen ongeveer 2000 willekeurige inwoners een brief met de vraag om deel te nemen aan de enquête. Maar u kunt uiteraard ook meedoen als u geen brief heeft gekregen.

Waar vindt u de enquête
U vindt de enquête via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/GilzeenRijen. Uiteraard kunt u ook een papieren enquête aanvragen door naar het KCC te bellen (14 0161) of te mailen naar info@gilzerijen.nl. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag. U kunt de enquête invullen tot 19 april.