De gemeenteraad van Gilze en Rijen stelde op 29 maart een plan van aanpak voor de Transitievisie Warmte vast. De eerste stap op weg naar een aardgasvrije gemeente in 2050. Want het is de bedoeling dat heel Nederland vanaf 2050 geen aardgas meer gebruikt om te koken en te verwarmen. Aardgas is een fossiele brandstof. Bij de verbranding komt er CO2 vrij. De jarenlange CO2-uitstoot veroorzaakt stijgende temperaturen die weer leiden tot periodes van hitte en droogte. Tot stijging van de zeespiegel en extreme regenbuien. Het uitsterven van planten en dieren. En het smelten van de Noordpool.

De transitie naar aardgasvrije wijken
Door helemaal te stoppen met het gebruik van aardgas komt er minder CO²-uitstoot in de lucht en voorkomen we klimaatverandering. Los hiervan zorgt de gaswinning voor veel schade en overlast in Groningen. We staan dus aan het begin van een hele grote opgave: de warmtetransitie naar aardgasvrije wijken. In de periode tot 2050 gaan ruim 7 miljoen woningen op de schop. Ook Gilze en Rijen draagt zijn steentje bij.

Het klimaat is van ons allemaal
De komende maanden wil de gemeente samen met bewoners, bedrijven en samenwerkingspartners nadenken over de manier waarop de weg naar een aardgasvrij Gilze en Rijen verder wordt vormgegeven. Hiervoor bereidt de gemeente een Transitievisie Warmte voor. Deze visie gaat in op de alternatieven voor aardgas in Gilze en Rijen en de technische oplossingen die per wijk het beste passen. Ook geeft de visie inzicht in de wijken die als eerste in aanmerking komen om van het aardgas af te gaan. Zo is het voor iedereen in Gilze en Rijen duidelijk wat zij of hij de komende jaren mag verwachten.

In gesprek raken
Nu het plan van aanpak voor de Transitievisie Warmte is vastgesteld, volgen nog enkele verkennende onderzoeken. De Transitievisie Warmte moet namelijk goed aansluiten bij wat er in de wijken en bij de inwoners speelt. Om die reden gaat de gemeente graag zo snel mogelijk met inwoners en bedrijven in gesprek. Wie wil meedenken, kan zich bij de gemeente aanmelden via duurzaamheid@abg.nl.