Geslaagd ‘Politiek Café’ over onze verenigingen na één jaar coronatijd

Op 22 maart organiseerde de PvdA Gilze en Rijen een digitaal politiek café met als thema: hoe zien de verenigingen in onze gemeente de toekomst tegemoet na deze coronaperiode? Het bleek een schot in de roos in deze onderhoudende online bijeenkomst met bijdragen van vertegenwoordigers van enkele culturele en sportverenigingen en de PvdA-raadsleden Marielle Doremalen en Peter von Meijenfeldt en inbreng van ‘bezoekers’, waaronder raadsleden van GGR en D66.

Verschillen tussen de verenigingen
Tijdens het politiek café bleek dat er verschil was tussen de verenigingen hoe ze ervoor staan en hoe zij de toekomst tegemoet zien. Zo heeft de ene vereniging alle leden behouden, terwijl er bij een andere vereniging leden afgehaakt zijn, omdat de activiteiten niet of alleen aangepast door konden gaan. Ook financieel staat de ene vereniging er redelijk voor, terwijl de andere vereniging zich wel zorgen maakt over de financiële situatie. Alle verenigingen zijn blij met de leden die hen trouw gebleven zijn en er zijn verenigingen die na deze coronaperiode hun leden hiervoor willen bedanken door iets voor hen te doen. Verder bleek dat de verenigingen al een jaar lang niet actief benaderd waren vanuit de gemeente door verantwoordelijk wethouder David Vermorken.

Verenigingen actief benaderen
Mede naar aanleiding van hetgeen besproken is in het politiek café vindt de PvdA Gilze en Rijen dat de wethouder alle culturele en sportverenigingen in onze gemeente actief moet benaderen om na te gaan hoe iedere vereniging ervoor staat. Met name de financiële gevolgen en eventuele wijzigingen in het ledenbestand na één jaar corona kunnen dan duidelijk gemaakt worden. Zonodig kan hierop hulp en ondersteuning afgestemd worden.

PvdA motie
De PvdA vindt het belangrijk dat er een rijk verenigingsleven is in onze gemeente en verenigingen moeten zich gesteund voelen door de wethouder. PvdA-fractievoorzitter Marielle Doremalen: “Verenigingen mogen niet omvallen of zich genoodzaakt zien hun contributies stevig te verhogen. Daarom is het goed om contact op te nemen met alle verenigingen en na te gaan hoe zij indien nodig geholpen kunnen worden. In de raadsvergadering van 29 maart zal de PvdA hiertoe een motie indien”.

Betaalbare woning
Na de geanimeerde discussie over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de verenigingen werd door een van de bezoekers nog nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de woningnood. Voor vele (jonge) woningzoekenden is al geruime tijd geen betaalbare woning in Gilze en Rijen beschikbaar. Ook voor de PvdA een doorn in het oog. Hieraan zal in het eerstvolgende politiek café in april als hoofdthema ruimschoots aandacht worden besteed.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl