Projectontwikkelaar Vexpro en de gemeente sluiten een intentieovereenkomst voor het ontwikkelen van woningbouw op de locatie Oranjestraat 113 in Gilze. Deze locatie in het zuidwesten van Gilze maakt onderdeel uit van een groter gebied, dat door de gemeente is aangewezen voor woningbouw. In dit gebied komt ook de nieuwe wijk Gilze Laarspad. In mei start het bouwrijp maken voor deze nieuwbouwwijk. Een bouw- en ontsluitingsweg voor Gilze Laarspad maken ook onderdeel uit van de overeenkomst tussen gemeente en Vexpro.

Wethouder Sandra Diepstraten: “Met deze overeenkomst sluiten we een bewogen periode af en richten we de blik op de toekomst. Er is veel behoefte aan nieuwe woningen in Gilze. Op basis van deze overeenkomst kunnen we aan de slag om in het zuidwesten van Gilze een nieuw woongebied te realiseren. Een gebied dat goed moet aansluiten op de naaste omgeving. Nu de locaties aan de Hoevenaarsstraat (eigendom Amvest) en op de hoek Laarspad/Versterstraat (ook in eigendom van Vexpro) tot ontwikkeling komen, wil het college samen met de partijen een visie opstellen voor het hele gebied.”

Eveline Vermeer (Vexpro) vult aan: “We kunnen aan de slag. De nieuwe wijk Laarspad krijgt een nieuwe ontsluitingsweg, ondertussen gaan we aan de slag met plannen voor de Oranjestraat 113, de sanering van het tankstation en maken we samen met de gemeente een visie op het gebied.”

Bouwweg Laarspad
Het bouwrijp maken voor de bouw van 57 woningen in het plan Laarspad start in mei 2021. De bouwweg sluit aan op de Oranjestraat en zorgt ervoor dat bouwverkeer niet door het dorp of over smalle wegen in het buitengebied rijdt, maar gebruik kan maken van de doorgaande wegen Biestraat en Klein Zwitserland rond Gilze. Deze route heeft ook de nadrukkelijke voorkeur van de gemeenteraad.

De bouwweg wordt bovendien rond de Groeituin gelegd, zodat deze de komende jaren behouden kan blijven. Ook in de toekomst behoudt de gemeente de vrijheid om deze op deze locatie te behouden. Dat is vastgelegd in de intentieovereenkomst. Afgesproken is ook dat de woningen aan het Laarspad een tweede ontsluitingsweg krijgen, die aansluit op de Oranjestraat.

Meer informatie
Gemeente en Vexpro praten direct omwonenden aan de Oranjestraat, Hoevenaarsstraat en Meierstraat half april bij over alle ontwikkelingen. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. De verkoop van de grond voor de woningen in het plan Laarspad verloopt via Ruimte voor Ruimte. Op de website www.ruimtevoorruimte.com staat alle verkoopinformatie.