Sinds de ambtelijke fusie in 2016 werkt de ABG-organisatie vanuit drie gemeentekantoren in Rijen, Alphen en Baarle-Nassau. Binnen elk gemeentekantoor werkt men, verdeeld over 9 afdelingen, voornamelijk aan één van de 3 hoofdonderwerpen namelijk Ruimte/projecten in Rijen, Sociaal beleid in Alphen en Financiën in Baarle Nassau. Medewerkers zitten figuurlijk en soms letterlijk op afstand. Doordat de drie gemeentekantoren hemelsbreed op circa 20 kilometer van elkaar af liggen, vraagt dit veel reistijd en flexibiliteit van medewerkers.

Sinds het Berenschotrapport van 2019 is binnen de ABG-organisatie het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en het harmoniseren van de werkprocessen een belangrijk aandachtspunt. Dit rapport liet ook zien dat de ABG organisatie gezien haar complexiteit met 49 raadsleden in 17 fracties in drie raden en met drie colleges van B&W de kosten beperkt weet te houden. De voortdurende kritiek, ook in dit Weekblad, maakt het voor de ABG-organisatie ook moeilijker om talentvolle medewerkers aan te trekken en te behouden.

VVD raadslid Hans van Nistelrooij: “Als VVD fractie blijven het optimaliseren van de ABG-huisvesting en verdere harmonisatie van de werkprocessen voor ons de uitgangspunten waarbij het belang van de ABG en onze inwoners voorop staat. Onze inwoners en de ABG medewerkers zijn het best gediend bij een goed functionerende ABG organisatie. De huidige onzekerheid en de onterechte negatieve kritiek help niet bij het aantrekken van ervaren medewerkers en jonge medewerkers die zo hard nodig zijn om de ambities die wij als VVD met onze gemeente hebben waar te maken. Want deze medewerkers zetten zich dagelijks in voor onze inwoners. Daarnaast is het erg gemakkelijk om te willen bezuinigen door zomaar bepaalde percentages of bedragen te noemen, maar tegelijkertijd te eisen dat de gemeente precies hetzelfde en soms zelfs meer blijft doen.. Dat soort wensdenken is gewoon populistisch. Geef dan aan wat we niet meer doen .”

Om de ABG organisatie weer de richting te geven die nodig is hebben we een goed en scherp gedefinieerd proces met elkaar afgesproken om naar oplossingen te zoeken. Snelheid, zorgvuldigheid en draagvlak komen hierin samen. Dit proces is in gang gezet met de hulp van Nico van Mourik die als verkenner helpt om voor de zomer tot een gezamenlijk gedragen oplossing voor de huisvesting van de ABG organisatie te komen.

VVD raadslid Hans van Nistelrooij: “Als alle drie de raden van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen een beetje van hun plek durven te komen dan moet dit lukken en dan zouden we nog dit jaar de ABG organisatie met vertrouwen naar de toekomst kunnen laten kijken.” Het is goed te weten dat het belang van onze inwoners en de ABG organisatie voorop staat. Voor de ABG medewerkers is het belangrijk dat er duidelijkheid komt en dat ze zich kunnen richten op de grote uitdagingen die wij in onze gemeente nog hebben. Want een optimaal en goed functionerende ABG-organisatie is essentieel voor goede dienstverlening voor onze inwoners en onze ondernemers. Daar zetten we als VVD Gilze en Rijen de komende maanden vol op in.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.