Woningschaarste is na Corona één van de belangrijkste onderwerpen die Nederlanders bezighoudt, ook bij onze inwoners in Gilze en Rijen. De vraag naar betaalbare woningen voor onze jeugd, naar woningen voor huizenbezitters die willen doorgroeien, naar woningen voor huurders die groter willen of mensen die op zoek zijn naar comfortabele woningen met zorg en welzijn is “groot”. Als gevolg hiervan schieten niet alleen de huizenprijzen in de steden door het dak maar helaas ook in onze gemeente. Wat te doen?

VVD fractievoorzitter Hans Rutten zegt hierover: “VVD wil een hoge prioriteit leggen op het realiseren van woningbouwprojecten naar behoefte van de inwoners in de 4 kernen. Het is frustrerend om te zien dat de afgelopen jaren grote woningprojecten zijn vertraagd door vele juridische procedures. Nu is een periode aangebroken om in een hoge versnelling woningbouw te realiseren. Iedereen moet beseffen dat het algemeen probleem van schaarste op de woningbouwmarkt niet zomaar is opgelost. Alleen accenten leggen op bouwen voor “starters”, wat diverse politieke partijen propageren, is niet realistisch, niet wenselijk en niet uitvoerbaar. We moeten ons focussen op woningbouw voor diverse doelgroepen waardoor zoveel mogelijk doorstroming van woningbezitters plaatsvindt en meer ruimte komt voor onze jeugd om een huis in onze dorpen te kopen”. Bouwen voor doorstroming is wat wij als VVD nastreven

Met de laatste woonvisie in Gilze-Rijen zijn al deze pijlers meegenomen en dat zien we terug in de uitvoeringsagenda 2021-2023 die afgelopen maandag 12 april is besproken. Gelukkig constateert de VVD dat naast kleine ook grotere woningbouwprojecten in ontwikkeling zijn of van start gaan. In Gilze zijn dat het realiseren van het Centrumdeel van het grote centrumplan Gilze en de afronding van het Park deel, ontwikkelingen aan ‘t Laarspad, de doorbraak in de ontwikkeling met Vexpro over de locatie Oranjestraat 113 en Wendel Zuid waar specifieke woonvormen als Tiny Houses en patiowoningen worden gerealiseerd.

In Rijen is een start gemaakt met bouwen van een appartementencomplex aan het Stationsplein, het realiseren van het woningbouwproject op het voormalig marechaussee-terrein aan de van Oldenbarneveldtlaan en in het najaar de start van het project de Boskamer met diverse woonvormen. Verder staan op de planning huizen aan de Mgr. Ariensstraat, huizen aan het Raadshuisplein (locatie Boemerang), diverse woontypen aan de Rector Buijselstraat (voormalig terrein Kin) en het grote uitbreidingsplan Tussen de Leijen in Rijen Noord-Oost. (zie tekening)

Ook voor Molenschot zijn particuliere plannen voor uitbreiding met het project Blokske 2 in beeld en bij de Schoolstraat. Zo zijn ook in Hulten enkele een particuliere initiatieven voor woningbouw.

Naast de lokale ontwikkelingen is het college ook aangeschoven bij het regionaal overleg met Breda en Tilburg voor een verstedelijkingsakkoord. Fractievoorzitter Hans Rutten hierover: door samenwerking met onze naaste buren is de haalbaarheid van 1900 extra woningen in 10 jaar dichter bij dan als we hiervoor alléén staan”. VVD vindt dat we het tempo voor het bouwen van woningen naar behoefte hoog moeten houden.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen?
Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en raadslid Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.