PvdA komt zelf met mogelijkheid voor snellere realisatie

De woningbouw in Gilze en Rijen blijft al jarenlang achter bij de voornemens van de gemeente. Hierdoor is er een grote achterstand ontstaan voor huisvesting van woningzoekenden. Met name treft dit de starters en jongeren in onze gemeente.
Maandagavond 26 april wijdde de PvdA Gilze en Rijen haar maandelijkse politieke internetcafé aan het bieden van een platform voor het sneller en meer bouwen van betaalbare woningen. Deskundigen, onder meer uit de gemeenten Zaanstad en Ede, gaven een toelichting op hun initiatieven. Na de zomervakantie komt de PvdA met een eigen voorstel.

Gemeentelijke woonvisie biedt onvoldoende houvast
De eind 2019 door de gemeenteraad vastgestelde woonvisie geeft een doorkijk naar de woningbouwplannen van de gemeente voor de komende jaren. Opvallend hierin is dat de nadruk ligt op doorstroming naar duurdere woningen. De hoop is dat hierdoor meer aanbod vrijkomt in de betaalbare huur- en koopwoningen. Nieuwbouw in deze sector vindt de komende jaren mondjesmaat plaats. Bij het bespreken afgelopen maand van de woningbouwprogrammering in de raadscommissie heeft de PvdA aangedrongen op meer initiatieven. Het politiek café heeft duidelijk gemaakt dat hiervoor zeker mogelijkheden bestaan.

Betaalbare nieuwbouw
Zowel in Zaanstad als Ede zijn initiatieven genomen voor een project voor betaalbare woningen. Wethouder Songül Mutluer (PvdA) van Zaanstad lichtte dit tijdens het politiek café toe. De Regeling Betaalbare Koopwoningen maakt het mogelijk voor inwoners met een inkomen tot 37.000 euro een woning te kopen. Bij aankoop wordt slechts een deel van de aankoopwaarde betaald. De gemeente draagt een deel bij afhankelijk van het inkomen. Doorverkoop kan alleen aan kopers uit de doelgroep. Na 10 jaar wordt de koper volledig eigenaar door een laatste deel te voldoen.
In Ede zijn, aldus gemeentelijk woningcoördinator Arjan Westerneng via een Koopgarantregeling 100 sociale koopwoningen aangeboden voor koopstarters. De gemeente garandeert met allerlei kortingen een betaalbare koopprijs. Als de koper er na verloop van tijd vanaf wil, koopt de gemeente het huis terug en de overwaarde die is ontstaan delen de gemeente en de verkoper.
Beide initiatieven zijn interessant om te onderzoeken voor toepassing in Gilze en Rijen.

Initiatieven in Gilze en Rijen
Makelaar Knut Nelissen, architect Kees van Beijsterveldt en projectontwikkelaar Huub Vermeer gaven vervolgens hun visie op mogelijkheden voor de woningmarkt.
Knut Nelissen constateert een grote vraag naar starterswoningen. Het aanbod schiet echter tekort. Kees van Beijsterveldt ziet een mogelijkheid om betaalbaar te bouwen voor een v.o.n. prijs van 180.000 euro. Huub Vermeer brak in het politiek café een lans voor een meer industriële bouw van betaalbare woningen. En hoopt ook op meer ambtelijke inzet voor de realisatie.

PvdA voorstel
In het politiek café van de PvdA werd duidelijk aangetoond dat nieuwe initiatieven mogelijkheden bieden voor betaalbare woningen ook in Gilze en Rijen.
Na de zomervakantie komt de PvdA hiervoor zelf met een baanbrekend voorstel.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl