We hebben een woningcrisis. Veel te weinig betaalbare woningen én onvoldoende woningen. Deze crisis teistert heel Nederland, maar onze gemeente maakt het wel heel bont: volgens de provincie zijn we het slechtste jongentje uit de klas. Volgens “Monitor bevolking en wonen – maart 2021” staat onze gemeente bij “bouwindicator korte termijn 2022” op de laatste plaats! Met het minst aantal te realiseren woningen t.o.v. de vooruit gerekende bevolkingsgroei. Slechts 37%!! Vér onder andere gemeenten, die grotendeels wel hun geplande aantal woningen halen. Ook op langere termijn scoort de gemeente veel te laag.

Afgelopen jaren veel te weinig gebouwd
Het is helder dat onze gemeente te weinig bouwcapaciteit voor de toekomst heeft en dat moet veranderen. Maar is er de afgelopen jaren wel voldoende gebouwd? Wie kijkt naar het aantal woningen dat in 2019 en 2020 gebouwd had moeten worden, schrikt aardig. Voor 2019 stonden er 148 woningen gepland en voor 2020 234. Dat werden er slecht een schamele 79 en 64, dus in totaal 143, terwijl dat er 382 hadden moeten zijn. Alleen al over de afgelopen twee jaar heeft Gilze en Rijen dus 239 huizen te weinig gebouwd. De wethouders Dols (CDA, tot mei 2019) en Diepstraten (CDA, vanaf mei 2019) plus wethouder Van der Veen (Kern ’75, centrumplan Gilze) zijn zwaar achtergebleven bij de taakstelling. Als er al oorzaken gezocht worden bij de achtergebleven woningbouw, dan moeten we toch echt eerst bij deze wethouders zijn, die ambtelijk en politiek verantwoordelijk zijn voor de opgetreden malaise.

D66: meer regie vanuit de gemeente gewenst
D66 vraagt daarom al geruime tijd om meer woningen: een passende en betaalbare woning voor iedereen. In de laatste commissie vergadering Ruimte is er gesproken over de uitvoeringsagenda woningbouw 2021 van onze gemeente. Volgens D66 de kans om spijkers met koppen te slaan. Namens D66 vroeg commissielid Stefan Schoenmakers aandacht voor veel meer regie vanuit de gemeente zelf op een aantal doelen i.p.v. deze aan de marktpartijen over te laten. De afgelopen tijd hebben we gezien waar dit afwachtende beleid ons gebracht heeft. Er zijn diverse nieuwbouw projecten opgeleverd en er zijn nieuwe projecten gestart. Op papier zijn er een aantal beschreven die er aan gaan komen. Denk aan de Boskamer, rector Buijselstraat en de appartementen vlakbij het station in Rijen. En ook aan de uitbreiding bij het Laarspad en bij Oranjestraat 113 in Gilze. D66 is hier heel blij mee. Echter is er een grote MAAR: het probleem is dat niet alles wat bedacht wordt ook (snel) gebouwd wordt. Schoenmakers: “Het centrumplan Gilze heeft lang geduurd, de inwoners in Rijen wachten nog steeds op een centrum met betaalbare woningen voor iedereen. Bij het bouwproject Wendel-zuid in Gilze heeft het college het wel heel bont gemaakt: daar is het bestemmingsplan al jaren klaar zonder dat er iets is gebouwd. Het duurt heel lang, te lang en gewoon omdat vergeten was te checken of deze grond verpacht was”. Wethouder Diepstraten (CDA) gaf tevens aan dat de gemeente te weinig ambtelijke capaciteit heeft voor al deze bouwplannen. Onacceptabele excuses, volgens D66.

Wat wil D66?
Als we het college en de huidige coalitiepartijen hun gang laten gaan worden we weer opgezadeld met mooie praatjes, mooie plaatjes en mooie bouwaantallen voor de toekomst zonder dat er echt snel gebouwd gaat worden. Schoenmakers: “D66 wil actie. Actie door het vlotter realiseren van eenmaal vastgestelde bestemmingsplannen. Er blijft nu teveel in de pijplijn hangen. We willen minder mogelijkheden om “huisjesmelkers” en “opkopers” een kans te geven, meer inzet op ‘tiny houses’ en prefab woningen. Bovendien willen we hardere afspraken over de doorstroming bij koopwoningen (wie een woning achter laat krijgt voorrang).” Ook wil D66 dat er eens gekeken wordt naar het huidige toewijzingsbeleid van huurwoningen. In de praktijk vissen velen die een huurwoning zoeken achter het net of moeten ongelofelijk lang wachten op een geschikte huurwoning. Kortom, er is veel meer mogelijk, maar de huidige coalitiepartijen (Kern 75, VVD, CDA en Gemeentebelang) willen niets veranderen. D66 wil dat er meer passende woningen voor onze inwoners komen…..en snel. We willen niet langer het slechtste jongetje in Brabant zijn, maar: echt bouwen, bouwen, bouwen voor onze inwoners.
Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken per mail fractie@D66gilzerijen.nl