PvdA: Behoud open landschap in en om Gilze en Rijen!

Afgelopen week stond in BN De Stem het bericht dat het college van B en W medewerking wil verlenen aan de realisatie van een nieuw distributiecentrum aan de Lage Haansberg, het open gebied tussen Rijen en Hulten. Hierop stelde de fractie van de PvdA Gilze en Rijen vragen aan het college. De plannen zullen op 1 juni besproken worden in de commissie ruimte.

Lage Haansberg
Er zijn dus nu plannen om een nieuw distributiecentrum van 4 hectare aan te leggen aan de Rijksweg tussen Hulten en Rijen. En dit te omlijsten met een parkachtige omkleding. Op dit moment is hier sprake van een open landschap, wat een goede onbebouwde buffer vormt tussen het landelijk gelegen Hulten en bedrijventerrein De Haansberg in Rijen. Het is dan ook vreemd dat het college nu al heeft aangegeven medewerking te willen verlenen aan het plan om hier een nieuw distributiecentrum aan te leggen zonder hierover eerst de mening van de gemeenteraad te vragen. De PvdA ziet hierin een tendens dat ons spaarzame open landschap langzaam aan wordt omgevormd tot bedrijvenlocatie. Immers aan de andere zijde van Hulten en Gilze heeft de gemeente Tilburg in het gebied Wijkevoort het plan voor grootschalige bedrijfsvestiging.

Wijkevoort
Op 29 april besloot een meerderheid van de gemeenteraad van Gilze en Rijen op initiatief van de PvdA om een zienswijze in te dienen tegen de plannen van de gemeente Tilburg om een bedrijventerrein met grote logistieke dozen te vestigen in het gebied Wijkevoort. Dit omdat er onder meer zorgen zijn over het verlies van open landschap en de toename van het aantal verkeersbewegingen en daarmee verband houdende geluidsoverlast. Deze zienswijze is door alle partijen met uitzondering van D66 bij Tilburg ingediend. D66 deelde een deel van onze zorgen niet.

Behoud open landschap bij Hulten is wenselijk
De PvdA vindt dat het open landschap in en om Gilze en Rijen behouden moet blijven. Dit geldt voor Wijkevoort, maar zeker ook voor de Lage Haansberg. PvdA fractievoorzitter Marielle Doremalen: “Bij het project aan de Lage Haansberg heb ik ongeveer dezelfde zorgen die ik heb bij de plannen van de gemeente Tilburg voor Wijkevoort. Er gaat open landschap verloren. Er vindt verstedelijking plaats. Daarnaast is er een toename van het aantal verkeersbewegingen te verwachten. Ik hoop dan ook dat een meerderheid van de gemeenteraad het niet eens is met de huidige plannen voor de Lage Haansberg, zodat het open landschap van bebouwing gevrijwaard blijft. Naar de toekomst toe zou het wel een goed idee zijn om ter plaatse een park aan te leggen ”.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl