Toen wij als VVD fractie in november 2019 instemde met de begroting 2020, hadden we nog geen idee van wat het coronavirus teweeg zou brengen. In maart 2020 sloeg het coronavirus toe in Nederland nadat velen waren teruggekeerd van hun wintersportvakantie. Ook onze gemeente is hard getroffen. Ondanks dit alles heeft onze gemeente het jaar 2020 in financiële zin positief afgesloten en daar zijn wij als VVD fractie erg blij mee. Wij zijn vooral tevreden hoe VVD wethouder David Vermorken samen met het college dit voor elkaar heeft gekregen.

Steun geboden
VVD wethouder David Vermorken (financiën) : “Twee zaken stonden aan het begin van 2020 centraal: blijven investeren in de voorzieningen van onze dorpen en maatregelen uitvoeren om onze financiële positie op de korte en op de lange termijn weer gezond te maken. Daarnaast hebben we direct onze verantwoordelijkheid genomen in de bestrijding van de coronacrisis en de gevolgen voor onze ondernemers. We hebben gemeentelijke steunmaatregelen genomen en we hebben de uitvoering van landelijke steunmaatregelen snel opgepakt.”

Duurzaam geïnvesteerd
VVD raadslid Hans van Nistelrooij: “ We zijn vooral tevreden omdat de gemeente in 2020 ook is blijven werken aan de onderwerpen die waren vastgelegd in de begroting. We hebben stappen gezet in de centrumplannen Gilze en Rijen en er is een overeenkomst met het Rijk en de provincie Noord-Brabant gesloten voor investeringen die de uitvoering van de spoorzone Rijen weer dichterbij gebracht hebben. De kunstgrashockeyvelden in Rijen zijn vervangen met led verlichting langs de nieuwe velden. Veel nieuwe bedrijven meldden zich voor een plek op bedrijvenpark Midden-Brabant Poort”.
VVD raadslid Ryan van Osch vult nog aan: “Om inwoners zo vroeg mogelijk te ondersteunen en grote schulden zoveel mogelijk te voorkomen, zijn we gestart met ‘Vroeg Eropaf’. VVD fractievoorzitter Hans Rutten: “Op basis van de woonvisie ‘Bouwen voor doorstroming’ zijn we begonnen aan een inhaalslag in het woningbouwprogramma”.

Binnen begroting gebleven maar nog wel de nodige zorgen
VVD raadslid Hans van Nistelrooij: “ Toch houden we onze zorgen, we hebben te maken met een structurele onder-financiering door het Rijk van het Sociaal domein. Lokaal en regionaal onderneemt het college en VVD wethouder David Vermorken hierop inmiddels volop actie richting het Rijk, maar vooralsnog lijken deze oproepen nog geen gehoor te vinden. Daarnaast zijn de corona-effecten groot, maar tegelijkertijd nog onvoorspelbaar “.

Financiële positie verbeterd
Omdat de gemeente binnen de begroting 2020 is gebleven mede dankzij het pakket aan maatregelen, is de financiële positie van de gemeente verbeterd. Ten opzichte van 2019 nemen de reserves toe met ca. € 3 miljoen. De algemene reserve is in 2020 extra versterkt vanuit de reguliere exploitatie.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen?
Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl. Of benader ons via Facebook of Instagram.