Onrust rondom nieuwe richtlijnen aanbieden afvalcontainers

In heel Gilze en Rijen is een gemeentelijke brief verspreid met daarin de richtlijnen hoe men voortaan de afvalcontainers moet plaatsen en wat de consequenties zijn van het foutief plaatsen. De PvdA Gilze en Rijen stelde schriftelijke vragen die inmiddels beantwoord zijn door het college van B en W.

Nieuwe richtlijnen
De gemeente heeft een zijlader gekocht die twee containers gezamenlijk kan oppakken. Hiertoe moeten de containers met een tussenruimte van 30 centimeter per set van 2 containers op de aanbiedplaats gezet worden en met een ruimte van 50 centimeter tussen de sets. Deze richtlijnen staan vermeld in de brief vanuit de gemeente.

Te kleine aanbiedplaatsen
Al snel ontvingen wij signalen van inwoners dat het plaatsen van de containers met de hierboven genoemde tussenruimtes op meerdere aanbiedstroken niet mogelijk is, omdat de benodigde ruimte ontbreekt. De PvdA heeft hierover vragen gesteld. B&W hebben hierop geantwoord dat zij inmiddels ook soortgelijke signalen ontvangen hebben. De gemeente gaat nu inventariseren om hoeveel aanbiedstroken het gaat. Waar nodig zullen de aanbiedstroken worden aangepast.

Sancties bij foutieve plaatsing
In de brief vanuit de gemeente werd tevens vermeld dat het foutief plaatsen van de afvalcontainers ertoe kan leiden dat de betreffende containers niet geleegd worden. De PvdA heeft aangegeven dat dit veel te ver gaat. B&W is daarop teruggekomen van dit onzalig voornemen en stelt dat het niet legen van containers nu niet aan de orde is.

Aanbiedstroken worden aangepast
De PvdA concludeert dan ook dat de brief over het plaatsen van de afvalcontainers niet juist en soms onuitvoerbaar is. PvdA-fractievoorzitter Marielle Doremalen: “Men had eerst moeten inventariseren of alle aanbiedstroken breed genoeg zijn voor de nieuwe richtlijnen en een en ander moeten aanpassen alvorens de brief te sturen. Daarnaast had er nooit mogen staan dat bij foutieve plaatsing de container mogelijk niet geleegd wordt, nu blijkt dat dat niet zal gebeuren. Ik ben blij dat de gemeente de te smalle aanbiedstroken zal aanpassen en dat de zware sanctie van het niet legen van de containers vervalt”.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl