Er zijn vele manieren om de hinderlijke eikenprocessierups te bestrijden. De natuurlijke oplossing is via de mezen die de rupsen opeten, bijv. door nestkastjes op te hangen. Ook worden rupsen weggezogen die in groten getale in de bomen zitten. Onze gemeente laat echter ook spuiten met het gif Xentari, ondanks waarschuwingen dat dit averechts werkt. Half april heeft D66 het college van de gemeente Gilze en Rijen gevraagd om, in navolging van diverse omliggende gemeenten, als ook de provincie, te stoppen met het gebruik van Xentari. Dit doodt behalve de eikenprocessierups ook alle andere rupsen en vlinders. D66 vindt spuiten, zeker daar waar nestkastjes zijn opgehangen, een doodzonde. Maar wethouder van der Veen (Kern ’75) gaat er gewoon mee door.

Ook natuurorganisaties zijn teleurgesteld
Behalve D66 zijn ook natuurorganisaties zeer teleurgesteld en verbolgen dat de gemeente Gilze en Rijen doorgaat met het gebruik van Xentari.
Natuurplein de Baronie: “Het is bewezen dat de mezen zullen sterven als gevolg van dit middel. En dat heeft weer tot gevolg dat er volgend jaar minder mezen aanwezig zijn om de eikenprocessierups te bestrijden en er weer meer gespoten moet worden. Intussen worden ook alle andere vlindersoorten om zeep geholpen, waardoor de biodiversiteit maximaal wordt aangetast. En daardoor komen er minder natuurlijke vijanden voor de eikenprocessierups. In feite wordt de eikenprocessierups zo gefaciliteerd om zich verder te verspreiden. Het geld voor de bestrijding kan beter in het verhogen van de biodiversiteit rondom de bomen gestoken worden. Door inzaaien van de juiste mengsels trek je natuurlijke vijanden aan. Ook het ophangen van vleermuizenkasten helpt hierbij”.
Ook de lokale natuurvereniging, de NLGR, die vorig jaar honderden mezenkastjes heeft opgehangen is zeer teleurgesteld in het beleid: “Het middel is erger dan de kwaal. Er zijn daarom al veel gemeenten helemaal gestopt met Xentari. Wij blijven bij de gemeente aandringen op natuurlijke oplossingen”.

Oproep: stop met Xentari
Ook D66 vraagt wethouder Van der Veen (Kern ’75) om alsnog per direct te stoppen met het middel Xentari. Antonet Krol van D66: “Het college schermt met de naam biologisch die het middel Xentari draagt, maar het middel is desondanks dodelijk voor alle rupsen en vlinders. Er zijn alternatieven, dat weet de wethouder ook, want een groot aantal gemeente en nu ook de provincie werken daar al mee. Dat dit nu iets duurder is dan gif zij zo, maar op lange termijn ben je vele malen goedkoper uit en de natuur is erbij gebaat”.
Het college van B&W heeft ook op de vervolgvragen van D66 laten weten dat ze gewoon door gaat met spuiten. Wethouder Van der Veen steekt volgens ons haar kop in het zand door de ernstige raadgevingen van de natuurorganisaties in de wind te slaan.

Volgend jaar nog meer rupsen door toedoen van deze Kern ’75-wethouder?

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt ons bereiken per mail fractie@D66gilzerijen.nl