Naar verwachting start de bouw van de eerste woningen in de nieuwe woonwijk Wendel-Zuid in Gilze medio 2022. Medio september start de verkoop van drie vrijstaande en twaalf twee-onder-een-kapwoningen onder de naam Wendelweide Gilze. Op 30 juni 2021 tekenden Maas-Jacobs Vastgoed en de gemeente Gilze en Rijen een bouwovereenkomst hiervoor.

Bouwen voor jong en oud
De nieuwe woonwijk komt in het gebied tussen de straten Wendel, Veldstraat en Molenstraat in Gilze. “Dit is weer een antwoord op de grote vraag naar woningen in onze gemeente. Deze vijftien nieuwe, duurzame woningen zorgen voor doorstroming op de woningmarkt. In totaal komen er 53 woningen in Wendel-Zuid. We bouwen in de volgende fase huizen voor jong en oud, want we willen ook in Gilze een brede doelgroep de kans geven om er te kunnen wonen. Plannen voor de bouw van microwoningen, woningen voor ouderen, patiowoningen en starterswoningen zijn in voorbereiding.” licht wethouder Sandra Diepstraten (wonen) toe.

Bekend terrein
“De gemeente Gilze en Rijen is bekend werkterrein voor Maas-Jacobs, zo realiseerde Maas-Jacobs reeds eerder de projecten ‘Den Door’ en ‘Hof van Gilze’ in Gilze en ‘Bank’ en ‘Florijn’ in Rijen. De stijlvolle en duurzame woningen, ontworpen door Quadrant architecten, sluiten goed aan op de lokale vraag”, aldus Kris Maas, directeur/eigenaar bij Maas-Jacobs. Maas-Jacobs verwacht in september te kunnen starten met de verkoop van de woningen in project ‘Wendelweide’.

Bouwvoorbereidingen
De grond in het gebied Wendel Zuid is nu nog in het bezit van de gemeente. Voordat de gemeente de bouwgrond overdraagt aan Maas Jacobs moeten er nog twee dingen gebeuren. Op het terrein is de Japanse duizendknoop aangetroffen. De gemeente geeft binnenkort opdracht aan een gespecialiseerd bedrijf om deze zorgvuldig te verwijderen. Als dat gebeurd is, kan het bouwrijp maken starten. Naar verwachting beginnen deze werkzaamheden na de zomervakantie.