Op de laatste weekmarkt van Rijen in 2019 besprak het CDA de woonwensen met de inwoners. Wethouder Sandra Diepstraten en fractieleden hebben deze woonwensen ter harte genomen en hebben de eerste contouren van het plan meegenomen om op de Mgr. Ariënstraat 1 in Rijen woningen te realiseren. Dit is het oude schoolgebouw van “De Kring”. Het schoolgebouw dateert uit 1958 en werd onder de naam Bernadetteschool in gebruik genomen. Menig Rijenaar is daar zijn of haar schoolcarrière begonnen. In de raadscommissie van 29 juni 2021 was er veel enthousiasme voor het bestemmingsplan om op deze locatie woningen te realiseren. Alwijn ten Cate is raadscommissielid ruimte en is erg blij omdat veel woonwensen die we hebben opgehaald worden gerealiseerd.

Behoud oude deel schoolgebouw
Veel Rijenaren hadden op de weekmarkt aangegeven dat het oude gedeelte van het schoolgebouw historische en emotionele waarde heeft. Het CDA is wel de partij van schop in de grond maar daar bedoelen we ook zeker behoud en functiewijzigingen van gebouwen mee. Het is dan ook goed dat dit gebouw behouden blijft en dat daarin 10 betaalbare woningen komen. Met een beetje geluk hebben de nieuwe bewoners les in hun nieuwe huis gehad.

Betaalbare woningen
Ook 2019 was de woningnood hoog en was men op zoek naar betaalbare woningen. Dat is nu niet minder geworden. Naast het oude schoolgebouw worden daarom 8 rijwoningen en 8 gestapelde woningen in de vorm van boven-benedenwoningen gerealiseerd. Het is de bedoeling dat deze woningen betaalbaar zijn. Om dit mogelijk te maken onderzoekt de gemeente of de prijs laag gehouden kan worden. Er wordt daarbij gekeken of het mogelijk is te voorkomen dat woningen van bijvoorbeeld 210.000 euro niet direct voor 310.000 worden verkocht. Onderzoek wordt gedaan naar antispeculatie of dat de grond niet in eigendom over gaat.

Woonzorgappartementen
Tot slot komen er 12 woonzorgappartementen in een woonzorggebouw. Het CDA is hier erg blij mee want het CDA Gilze en Rijen heeft altijd aangegeven dat iedereen er toe doet. Deze zorgappartementen vallen namelijk onder de groep beschermd wonen. Dit betekent dat er hier 24 uur per dag zorg aanwezig zal zijn. Straks vinden hier mensen die bijvoorbeeld dementeren, moeten revalideren of een andere vorm van zorg nodig hebben een fijne woonplek.

Voor vragen of opmerkingen kunt u mij altijd bellen of mailen via 0615 035 807 of alwijntencate@hotmail.com.

Alwijn ten Cate,
Raadscommissielid Ruimte namens het CDA