Warmtetransitie: dat gaat ons allemaal raken

ls Nederland over 30 jaar van het gas af, dan moeten onze huizen op een andere manier zijn verwarmd. Hoe weten we nog niet. Nog dit jaar moet er een plan liggen, ook in onze gemeente. Het onderwerp is lastig omdat er met elektrische energie (bijvoorbeeld uit zonnepanelen) geen hogere temperatuur dan 60 graden Celsius gemaakt kan worden. Voor veel huizen is dat veel te laag.

Achterhoede Nederland
Nederland loopt gruwelijk achter in de energietransitie. Het onderwerp voor ons uit schuiven kan dus niet meer willen wij de gestelde klimaatdoelen voor 2030 en 2050 halen. Het college wil nu zo snel mogelijk een plan schrijven en als een gek van start. De impact hiervan voor elk individueel huishouden in onze gemeente kan enorm zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de radiatoren die we in huis hebben niet geschikt zijn voor de toekomstige situatie. Dan moet je in je eigen huis wat doen. De meeste mensen willen dat alleen als ze goed begrijpen waarom en de gevolgen kunnen overzien.

Betrokkenheid inwoners
Als het effect heeft achter de voordeur van de inwoners dan kan de gemeente niet zomaar aan de slag. Hardlopers zijn dan doodlopers. Om die reden wil de PvdA dat de gemeente haar burgers actief betrekt. Van het gas af gaat werkelijk iedereen persoonlijk raken. Als we tijdens de uitvoering uit moeten gaan leggen wat we precies aan het doen zijn, dan wordt dat niet eenvoudig. Overigens blijkt uit Europees onderzoek dat het juist heel waardevol is om de burgers bij het beleid te betrekken.

Niet als een gek van start gaan
Daarom ook is het pleidooi van de PvdA in de raadscommissie ruimte: zorg dat je mensen betrekt, zodat iedereen begrijpt wat het voor hem of haar betekent. Of om met de woorden van Marielle Doremalen van de PvdA te spreken: ‘als je haast hebt met een onderwerp zoals dit, moet je heel veel energie steken in de start en niet als een gek aan de slag gaan op de manier zoals je het altijd deed’.

Burgerforum noodzakelijk
Gek genoeg, gaat het wel lijken op een overhaaste aanpak in Gilze en Rijen. In plaats van een breed burgerforum waarmee een enorme positieve dynamiek kan worden gemaakt voor de warmtetransitie, lijkt het erop dat we gewoon als vanouds van start gaan met webinars, interactieve informatiebijeenkomsten en enquêtes. Vermoedelijk bereiken we hiermee slechts dezelfde 5% van de inwoners die zich toch al wel roert. De overige 95% weet vervolgens van niks. Dat gaat niet werken. De PvdA Gilze en Rijen bepleit daarom een breed samengesteld burgerforum. Dit blijkt ook in andere gemeenten resultaat te geven.

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Heeft u een vraag, klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl