Vanaf september is het eindelijk zo ver. Vanaf dan krijgen inwoners – maar ook jongeren vanaf 12 jaar – het recht om concrete voorstellen bij de gemeenteraad in te dienen, die dan door de raad beoordeeld zullen worden. Naast dit recht van “burgerinitiatief” komt er ook een recht op “burgeragendering” – daarmee kunnen Gilze en Rijenaren onderwerpen die zij belangrijk vinden voortaan rechtstreeks op de agenda van een raadscommissie zetten, waar dit thema dan besproken worden. Dit besloot de gemeenteraad in juli op voorstel van Frits van Vugt (D66) die een uitgebreid voorstel hierover, inclusief een verordening, geschreven had. Zijn inspanningen om de democratische rechten van inwoners te versterken werden daardoor beloond.

Eerdere poging
Frits van Vugt had zijn aanvankelijke voorstel al in januari ingediend, maar toen hadden diverse fracties bezwaren tegen het voorstel. De meesten waren van oordeel dat het wel een goed idee was om de rechten van burgers uit te breiden, maar wilden daar nog even mee wachten. Ook vroegen sommige fracties zich af of van het nieuwe democratische recht wel gebruikt zou worden. Het leken allemaal ‘gezochte’ argumenten van fracties die er eigenlijk geen zin in hadden. Het tegenargument van Van Vugt dat veel andere gemeenten al een vergelijkbaar democratisch instrument hebben, dat ook best wel wordt gebruikt, maakte toen nog weinig indruk.

Voorwaarden voor burgerinitiatief en – agendering
Omdat de geesten in de gemeenteraad blijkbaar nog niet rijp waren om inwoners meer bij het politieke proces te betrekken, besloot van Vugt enkele aanpassingen te doen. In het aanvankelijke voorstel stond dat er 50 handtekeningen nodig waren om een burgerinitiatief in te dienen en 25 voor de lichtere vorm van burgeragendering. Van Vugt: “om de drempel nog lager te maken, met name voor de burgeragendering, besloot ik om de handtekeningenlijst voor de burgeragendering te laten vervallen. Ook de hele procesgang, met name de fase van behandeling bij de raadscommissie heb ik verder uitgeschreven. Daarnaast heb ik nog eens naar onderwerpen gekeken die uitgesloten zijn van behandeling. Die lijst mocht in mijn ogen niet te lang zijn, en dat heb ik zo gehouden. Er waren ook partijen die vonden dat alleen volwassenen van deze twee nieuwe rechten gebruik mochten maken, maar daar ben ik niet in mee gegaan: ook jongeren hebben goede ideeën om de gemeente mooier en leefbaarder te maken”.

Aangepaste voorstel aanvaard in de raad
Ook in juni bleek nog steeds dat de meeste fracties koudwatervrees hadden bij het voorstel om burgers meer bij de politiek te betrekken, en hen het initiatiefrecht te geven. Met name Kern’75 en de PvdA vonden dat onnodig. In hun ogen konden burgers altijd nog voorstellen indienen bij de politieke partijen. Van Vugt: “terwijl het juist de bedoeling is dat inwoners zelf – zonder politieke inmenging – concrete voorstellen kunnen doen en die in de gemeenteraad mogen verdedigen.” Andere partijen lieten blijken inmiddels het voorstel van D66 wel te kunnen steunen. De meeste partijen vonden wel dat er toch een lijst van 25 ondersteuners bij de burgeragendering nodig was, al was dat voor D66 helemaal niet nodig. Nadat Frits van Vugt nogmaals een beroep op alle partijen had gedaan om onze inwoners deze democratische rechten niet te onthouden, en er met zijn instemming nog enkele kleine wijzigingen in het voorstel werden aangebracht, ging de gemeenteraad unaniem akkoord. Een prachtig resultaat! Een goede dag voor de democratie!

Meer informatie of hulp bij eigen voorstel nodig?
De verordening op het burgerinitiatief en burgeragendering vind u op gilze-rijen.d66.nl. Neem gerust contact met ons op als u daarvan gebruik wilt maken, maar nog vragen heeft. En wilt u zelf een onderwerp agenderen voor de raadscommissie of een concreet voorstel doen, dan helpen wij u hier graag mee. Bijv. Door te checken of het voorstel aan de eisen van de verordening voldoet.
U kunt ons bereiken per mail fractie@D66gilzerijen.nl of telefonisch via Frits van Vugt 06-52038492 of Antonet Krol 06-15119667.