Welke ideeën heeft u voor ons verkiezingsprogramma?

Op dit moment zit D66 met 2 zetels in de gemeenteraad om het voor u op te nemen. Onze inzet is een “Groen, Gezond en Mooi Gilze en Rijen” waarin u fijn kunt wonen, werken en verblijven. Uw mening hierover is belangrijk. Alleen samen met u, kunnen we onze gezamenlijke doelen bereiken. Dat betekent dat wij u goed en oprecht informeren (openheid) en goed luisteren naar uw ideeën en daar dan ook mee aan de slag gaan (burgerparticipatie). Onze aanwezigheid in de gemeenteraad is tot op heden zeker niet onopgemerkt gebleven. Maar er is nog veel te doen. Ook daarbij hebben we uw steun keihard nodig. Hieronder leest u hoe u samen met ons het frisse geluid, harder kunt laten klinken.

Nieuwe inzichten
Onze komst in de gemeenteraad heeft de afgelopen drie jaar al regelmatig geleid tot raadsbesluiten die van onze hand kwamen. Zo kunt u vanaf september a.s. concrete plannen bij de gemeenteraad indienen of onderwerpen die u belangrijk vindt op de agenda van een raadscommissie zetten. Dit is mogelijk gemaakt door een door D66 geschreven en ingediend initiatiefvoorstel. Daarnaast hebben wij ervoor gezorgd dat het college van B&W aan de provincie duidelijk moet maken dat wij geen stankoverlast gevende mestfabrieken in onze gemeente willen. Maar ook heeft onze aanhoudende aandacht voor de effecten van biomassacentrales, ertoe geleid dat het plan voor een biomassacentrale in Gilze van tafel ging. Ook leidde onze inspanning om wateroverlast in de wijken tegen te gaan, door regenwater van het riool af te koppelen, tot een positief resultaat. Of het nu gaat over een veilige spoorovergang in Rijen, het beter regelen van de jeugdzorg en de WMO, meer aandacht voor verenigingen of het betaalbaar houden van onze woonlasten: D66 zoekt de boel goed uit en komt met eigen voorstellen.

D66 zet de schouders er onder – schrijf mee aan ons verkiezingsprogramma
In maart 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen weer voor de deur. Daarom gaan we binnenkort ons verkiezingsprogramma opstellen. Ook uw inbreng – als niet lid – is hierbij belangrijk. Denk aan een gezonde en veilige leefomgeving, voldoende woningen en lage woonlasten, goede gemeentelijke dienstverlening en gelijke kansen en werkgelegenheid voor iedereen. Zomaar wat thema’s die veel impact hebben op onze samenleving. En wat vind jij belangrijk? Wil jij samen met ons meedenken? Meld je dan aan voor de bijeenkomst “het D66 verkiezingsprogramma voor en door alle inwoners”.

Wanneer? Ook dat bepalen we samen met jou. Als je je aanmeldt via fractie@d66gilzerijen.nl ontvang je van ons, via datumprikker, een uitnodiging met een aantal data. Laat ons dan weten wanneer het jou schikt. Wij kijken dan wanneer de meeste inwoners kunnen. Vervolgens krijg je dan van ons plaats en tijd door.

Wil je meer info kijk dan op onze website https://gilze-rijen.d66.nl/ of bel ons: Frits van Vugt: 06 52 038 492 of Antonet Krol: 06 15 119 667