Wat zijn de gevolgen van de verlenging van de opnamestop bij Jeugdbescherming Brabant?

Enkele maanden geleden kondigde Jeugdbescherming Brabant een opnamestop aan. De PvdA Gilze en Rijen luidde toen al de noodklok na signalen dat hierdoor de druk op het Sociaal Team en het Dorpsteam toeneemt wat leidt tot langere wachttijden voor jeugdigen en gezinnen in onze gemeente die hulp of ondersteuning nodig hebben.

Langere wachttijden jeugdzorg
Door de opnamestop bij Jeugdbescherming Brabant moeten het Sociaal Team en het Dorpsteam meer (overbruggings)zorg verlenen. PvdA-fractievoorzitter Marielle Doremalen: “Ik vind dat ieder kind of jeugdige die hulp nodig heeft snel geholpen moet worden. Om hiervoor te zorgen diende ik daarom namens de PvdA Gilze en Rijen in juli een motie in met de vraag om snel met een goede oplossing te komen voor de gevolgen van de opnamestop bij de Jeugdbescherming Brabant en indien nodig tijdelijk extra personeel aan te nemen voor het Sociaal Team en/of het Dorpsteam. Deze motie vond helaas geen steun bij de andere partijen en wethouder Van der Veen. Men wilde eerst starten met een regionaal crisisteam om te kijken in hoeverre dit een oplossing zou bieden”.

Opnamestop Jeugdbescherming Brabant verlengd
Inmiddels blijkt dat er in de praktijk nauwelijks nieuwe risicogezinnen overgenomen worden door het regionaal crisisteam. Gezinnen waarbij de rechter nieuwe jeugdbeschermingsmaatregelen oplegt, worden overgedragen aan de gemeentelijke teams, zoals het Sociaal Team in Gilze en Rijen. Jeugdbescherming Brabant heeft aangegeven de opnamestop nog zeker tot het einde van dit jaar te verlengen. Marielle Doremalen: “Ik schrik hier echt van. In de praktijk betekent dit dat gezinnen en jeugdigen met hulpvragen of waar specialistische ondersteuning vereist is, langer moeten wachten op de juiste zorg. Ik heb daarom namens de PvdA Gilze en Rijen meteen vragen aan het college van B en W gesteld. Om hoeveel gezinnen gaat het in Gilze en Rijen? Op welke manier krijgen zij toch (overbruggings)zorg? Wat heeft de wethouder inmiddels gedaan om hier in onze gemeente voor te zorgen? Zijn er inmiddels toch tijdelijk extra mensen aangenomen bij het Sociaal Team en het Dorpsteam om hulp te kunnen verlenen?”

Zichtbaar betrokken
De PvdA Gilze en Rijen is een partij die zichtbaar betrokken is bij alle inwoners van Gilze en Rijen. Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl