Wethouder Sandra Diepstraten heeft laten weten na de verkiezingen in maart 2022 niet beschikbaar te zijn als wethouder. Ze is sinds mei 2019 wethouder. ‘Er lagen op dat moment complexe opgaven op het ruimtelijk domein, de inhaalslag voor de woningbouwopgave, de spoorzone en het luchthavenbesluit. Dossiers waar ik vanuit mijn eerdere ervaring snel op kon inspringen toen die vraag plotseling gesteld werd. Inhoudelijk gaat het goed en ik heb mooie projecten in mijn portefeuille. Ik merk dat ik meer energie uit de inhoudelijke resultaten en de persoonlijke contacten haal dan uit het spel er omheen’. ‘Voorafgaand aan een nieuwe bestuursperiode heb ik mezelf de vraag gesteld of dit de plek is waar ik het beste tot mijn recht kom de komende vier jaar. En ondanks de fijne samenwerking die ik met veel mensen heb, heb ik voor mezelf geconstateerd dat dat niet het geval is’.

Reactie
CDA-fractievoorzitter Janet Frankemölle geeft aan het jammer te vinden dat Sandra Diepstraten in 2022 stopt: ‘Sandra is een kundige en betrokken wethouder met wie ik goed en fijn samenwerk. Het is jammer dat ze niet beschikbaar is voor een volgende periode, maar ik heb begrip voor haar afweging. Doordat Sandra bijtijds de balans heeft opgemaakt, hebben we voldoende tijd om ons voor te bereiden op de volgende bestuursperiode. Natuurlijk zijn in maart 2022 eerst de kiezers aan zet.’

Toekomst
Wat Sandra Diepstraten hierna gaat doen, is nog niet bekend. ‘Eerst ga ik vol energie deze bestuursperiode afmaken. Er staat nog een aantal belangrijke zaken op stapel de komende maanden, bijvoorbeeld de vaststelling van de grote bestemmingsplannen Spoorzone en Tussen de Leijen en de afronding van taaie onderhandelingen voor Centrumplan Rijen. Daarna ga ik om me heen kijken waarbij de kans groot is dat het opnieuw iets wordt met ruimtelijke opgaven en wonen, met daarin een bestuurlijke en sociale component want daar ligt nog steeds mijn hart.’