Het college heeft het bomenbeleidsplan vastgesteld. Dit plan geeft aan hoe we met bomen omgaan en hoe we hun waarden koesteren, beschermen en versterken. De commissie Ruimte bespreekt het plan op 2 november; de gemeenteraad op 22 november.

Wat staat er in het bomenbeleidsplan?
Het bomenbeleidsplan beschrijft hoe we met bomen in onze gemeente willen omgaan.
De basis daarvan is dat we bestaande bomen beschermen en behouden. We willen door goed beheer en zorg voor de groeiplaatsen onze bomen zo lang mogelijk vitaal en gezond houden. Daarmee bouwen we aan een bomenbestand en boomstructuur met meer kwaliteit en meer waarde.

Waarom een nieuw bomenbeleidsplan?
Het bomenbeleid stond in diverse plannen, waarin een onderdeel van het bomenbeleid stond beschreven. De wens was om al deze plannen te bundelen in één stuk. Onderwerpen zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid zijn steeds belangrijker. Hierdoor kijken we ook op een andere manier naar bomen. Deze onderwerpen kregen daarom een belangrijke plek in het nieuwe bomenbeleidsplan.
Wethouder Aletta van der Veen (groen) is blij dat dit plan er nu ligt. “Samen met de leden van de commissie Ruimte, natuurorganisaties, inwoners en ambtenaren is dit nieuwe boombeleidsplan tot stand gekomen. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze vernieuwde aanpak een belangrijke basis leggen voor een gezond bomenbeleid.”

Uitwerking van het beleid in deelplannen
Nu het bomenbeleidsplan is vastgesteld, werken we deelplannen uit. Daar beginnen we mee in 2022. Denk daarbij aan het kapbeleid, de monumentale bomenlijst en het bomenbeheer.Ook daar hopen weer op de waardevolle inbreng van bewoners en organisaties. Zodra we daarmee aan de slag gaan, komen wij uiteraard bij u terug om daarover uw mening te vragen. Naast nieuwe plannen blijven we de komende jaren werken aan het verminderen van wortelopdruk en het verbeteren van groeiplaatsen van bomen. Ook planten we op strategische plekken, waar mensen lang buiten zijn, bomen aan.

PDF bestand Bomenbeleidsplan Gilze & Rijen