Bijna 400 inwoners van twintig buurtverenigingen in onze gemeente deden zaterdag 18 september mee aan de World Cleanup Day. Zij ruimden zwerfafval op, haalden onkruid weg en maakten bankjes en straatnaambordjes schoon.
Een groot hart voor een schone, groene omgeving hebben ze ook bij D66, dat is bekend. Daarom besloten ook wij om weer eens de daad bij het woord te voegen en trokken er op uit naar ‘hot spots’ in Molenschot, Rijen en Gilze.

Aan de slag met het opruimen van zwerfafval
Dit jaar hebben ongeveer 20 miljoen mensen in 180 landen de schouders onder de grootste wereldwijde opruimactie gezet. Zo ook enkele D66-ers in onze gemeente.
Gewapend met speciale grijpers, handschoenen en vuilniszakken én gesteund door een weldadige septemberzon is op zaterdagmiddag in een paar kernen van onze gemeente het een en ander aan zwerfvuil geoogst: veel blikjes, glazen flessen, versplinterd glas, handenvol peuken, halfvergaan plastic van allerlei herkomst, verdwaalde mondkapjes, enz. Jammer genoeg een te grote hoeveelheid rotzooi.

Koester onze mooie gemeente
Al ‘oogstend’ in het prachtige groen in onze gemeente word je weer eens bevestigd in het besef dat we in een fraaie, maar tevens kwetsbare omgeving wonen die het meer dan verdient om gekoesterd te worden. Laten we er zuinig op zijn. Er blijft werk aan de winkel. De spontane reacties van het publiek: “Goed bezig!” en “Ga zo door!”, sterken ons in deze overtuiging. Hulde aan al die vrijwilligers die afgelopen zaterdag bezig zijn geweest. En zeker ook al die mensen die dat niet één of enkele keren per jaar doen, maar regelmatig te vinden zijn met prikkers en plastic zak om onze omgeving schoon te houden. Maar voorkomen is natuurlijk nog beter: laten we er nou zelf beter op letten en er elkaar op aanspreken als afval zomaar wordt weggegooid. Thuis gooi je toch ook niet zo maar het afval op de grond?

D66 Gilze en Rijen
Wil jij op de hoogte blijven van de activiteiten en ideeën van ons? Ga ons dan ook volgen via Facebook, Twitter of Instagram.