Janet Frankemölle-Bolier is de lijsttrekker van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Janet zit al bijna vier jaar in de raad en werd in 2020 fractievoorzitter. Ze zet zich in voor vier leefbare, duurzame en veilige dorpen, waarin mensen naar elkaar omkijken en waarin het goed leven is. Alwijn ten Cate, commissielid ruimte en bestuurslid van het waterschap, is daarnaast direct gekozen als de nummer twee. De rest van de lijst wordt in december vastgesteld.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. Grote thema’s van deze verkiezingen zijn de gemeentelijke zorgtaken, de gezondheid van onze inwoners, het verder intensiveren van de energietransitie, klimaatadaptatie en het aanwakkeren van woningbouw. De afgelopen periode zijn mooie stappen gezet op al deze terreinen. CDA-wethouder Sandra Diepstraten heeft een belangrijke rol gespeeld in het vlottrekken van verschillende woningprojecten samen met allerlei maatschappelijke partners. Vanuit de CDA-fractie is er daarnaast veel aandacht voor de WMO, jeugdzorg, verduurzaming en klimaatverandering.

De leden van het CDA hebben tijdens de algemene ledenvergadering hun vertrouwen uitgesproken in Janet. Zij zijn van mening dat Janet op bovenstaande en andere thema’s een duidelijk geluid laat horen. Janet woont in Rijen en is lang werkzaam geweest in het basisonderwijs. Ze is sinds 2016 actief lid van CDA-Gilze en Rijen, eerst als commissielid en later als raadslid. “De gemeente is er niet voor zichzelf, maar voor haar inwoners. Daar maak ik me altijd hard voor,” geeft ze als haar belangrijkste drijfveer aan.

Janet is blij dat ze als lijsttrekker aan de slag mag. Haar eerste reactie: ”Bedankt aan de leden voor het vertrouwen dat zij mij gegeven hebben. Samen met Alwijn en met de rest van het team, ga ik hard aan de slag om dit vertrouwen om te zetten in een mooi verkiezingsresultaat!” Alwijn gaat er ook met veel energie in. Zijn reactie: “Ik ben harstikke blij en heb het volste vertrouwen in Janet als lijsttrekker. We zijn een goed duo en samen met de andere kandidaten maken we er een toffe campagneperiode van. Zin in!”