Augustinus

Voedsel voor de Ziel biedt u een zinvolle ontmoeting aan rond het thema ‘Verlangen naar vriendschap’. Het gemis van contacten doet ons ervaren hoe belangrijk vriendschap kan zijn. Augustinus, bisschop van Hippo in de 4e eeuw heeft ooit gezegd dat gezondheid en vriendschap twee belangrijke zaken zijn in het leven van mensen.
Daarom maken we deze avond kennis met Augustinus en zijn verlangen naar een gelukkig leven. Dat begint met vriendschap met mensen en met God. Na een boeiende inleiding gaan we met Ingrid van Neer in gesprek. Aan de hand van citaten van Augustinus kijken we wat verlangen naar vriendschap voor ons betekent. Verlangen we allemaal hetzelfde? Verandert ons verlangen?

Drs. Ingrid van Neer-Bruggink, classica, werkte tot 1996 als docent klassieke talen in het onderwijs. Van 1995 tot 2017 beheerde zij de wetenschappelijke bibliotheek van het Augustijns Instituut, dat in 2017 aan de Tilburg University is overgedragen. In 2006 verbond ze zich als lekenaugustijn aan de Orde der Augustijnen en werd ze contactpersoon voor de Augustijnse spiritualiteit.

Woensdag 20 oktober om 20.00 uur in het Parochiecentrum in Rijen. Wij vragen een bijdrage van € 3,00. Opgeven bij het secretariaat van de parochie telefoon 0161-222833 of via voedselvoordeziel@parochieheiligegegeest.nl Wij houden rekening met de regels rondom hygiëne en afstand.