PvdA: maak actief werk van beleid voor de acceptatie van LHBTIQ+ers

Elk jaar staat 11 oktober in het teken van de internationale Coming Out Dag. Deze dag symboliseert dat iedereen mag zijn wie hij is en wie hij wil zijn, ongeacht de seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit.

Coming Out Dag
In Gilze, Hulten, Rijen en Molenschot is iedereen welkom, mag iedereen zichzelf zijn en moet iedereen zich geaccepteerd en (sociaal) veilig kunnen voelen. Traditiegetrouw wordt de Regenboogvlag op Coming Out Dag gehesen door verschillende gemeenten, alsook door particulieren, ondernemers en belangenorganisaties. Sommige LHBTIQ+ers vinden steun in deze week om open met anderen te praten over hun gevoelens en identiteit. Maar, Coming Out Dag is ook een dag waarbij we stilstaan bij het feit dat niet iedereen deze behoefte voelt, ook niet om ‘uit de kast’ te komen. Het zijn wie je bent, openlijk of niet, vanaf wanneer en voor wie, het zijn allemaal persoonlijke keuzes. Het gaat erom dat ieder zich daar fijn en veilig bij voelt!

Regenboogsymbool in onze gemeente
Onze partij heeft met een motie het college gevraagd een regenboogpad of ander blijvend regenboogsymbool te realiseren in Rijen en in Gilze op een in het oog springende en in het straatbeeld en de omgeving passende locatie.

Verder dan alleen een boodschap
Een symbool draagt bij aan een boodschap maar daar moet het niet bij blijven. De PvdA Gilze en Rijen heeft de ambitie om als Gemeente Gilze en Rijen aan te sluiten bij de regenbooggemeenten. Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, intersekse en queer personen (LHBTIQ+ers).