De inzet van de VVD bij toetreding tot het college in mei 2019 was en is: Begroting op orde en duurzaam blijven investeren in de toekomst van onze 4 dorpen.

Toen de VVD toetrad tot het college in mei 2019 bleek dat de gemeentelijke spaarpot, ook wel de algemene reserves genoemd, zo goed als leeg was. VVD raadslid Hans van Nistelrooij : “De inzet van de VVD Gilze en Rijen was en is de begroting op orde te krijgen, duurzaam te kunnen blijven investeren en de spaarpot weer te vullen. Wij zijn dan ook tevreden dat de begroting voor 2022 laat zien dat aan het eind van het jaar de reserves weer op orde zijn. Ook zijn we tevreden over het feit dat ondanks alle tegen wind, de corona pandemie en de alsmaar stijgende vraag naar jeugdzorg en WMO, we de woonlasten voor onze inwoners beperkt hebben kunnen houden. In 2016 betaalden we daarvoor €609 per jaar, in 2022 zullen ze €626 bedragen. Een stijging van €17, een kleine 3 %, ruim beneden de inflatie van ongeveer 10% in dezelfde periode. Hiermee blijven een van de twintig goedkoopste gemeenten van Nederland”.
“En toch is het ons gelukt te kunnen blijven investeren in projecten die belangrijk zijn voor onze vier dorpen en onze inwoners. In deze begroting 2022 is geld uitgetrokken voor onder andere verdere verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, de reconstructie van Hulten, aanbesteding onderhoud openbaar groen, diverse reconstructies in Gilze en verbeterde riolering in onze gemeente”.
Een ander belangrijk aspect van de begroting is dat ook het weerstandvermogen (dit is de mate waarin we financiële risico’s kunnen opvangen) van onze gemeente weer toeneemt. Voor elke euro aan risico was er, voor de VVD in het college kwam, minder dan 1 euro beschikbaar om die risico’s op te vangen. Inmiddels stijgt dat de komende jaren naar ongeveer 2 euro. Hierdoor kunnen we met meer vertrouwen naar de toekomst kijken.

Door dit degelijke financiële beleid kan de VVD haar verkiezingsbeloften voor een groot deel waarmaken: Een structureel sluitende begroting, zo laag mogelijke lasten, de noodzakelijke versterking van het weerstandsvermogen waardoor we de gemeentelijke spaarpot die grotendeels leeg was, weer aanvullen, geen nieuwe gemeentelijke belastingen en blijven investeren in de voorzieningen voor onze inwoners.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.