Coronaplan “Kickstartend sterker na Corona” helpt verenigingen, instellingen en ondernemers om de corona effecten te verlichten.

In 2020 in het midden van de corona pandemie zijn we overspoeld met ideeën en vergezichten over het nieuwe normaal. De pandemie zou louterend werken. Niets bleek minder waar. De maatregelen werden in juni en september 2021 versoepeld en zelfs afgeschaft en we gingen massaal terug naar het “normale” met alle gevolgen van dien. Inmiddels zijn er weer nieuwe maatregelen genomen omdat de ziekenhuizen de toestroom van nieuwe corona patiënten nauwelijks aan kunnen.
Toch moeten wij verder met het coronaplan want deze pandemie, die nog niet voorbij is, heeft wel zijn sporen achter gelaten, ook in onze gemeente.
VVD raadslid Hans van Nistelrooij: “Wij zijn als VVD dan ook blij met het voorgestelde plan. Het geeft een extra impuls aan onze samenleving om de negatieve effecten van de corona pandemie op te vangen. Wij kunnen ons vinden in de manier waarop dit plan tot stand gekomen is met een enquête en raadplegingen. De gekozen onderwerpen zijn relevant en voorzien in de geïnventariseerde behoeften. Om een paar voorbeelden uit het plan te noemen: Gemeenschapshuizen en culturele centra tegemoetkomen voor schade in 2020, Versterken van de voorzieningen voor buiten sporten, spelen en bewegen, Noodfonds voor schrijnende gevallen, Extra inzet van verenigingen aanmoedigen. Impuls voor gezamenlijke initiatieven ondernemers. Ook goed dat we een deel van de middelen achter de hand houden voor nieuwe initiatieven en onbekende gevolgen die nog boven water kunnen komen. Wat wij wel jammer vinden is dat initiatieven om aan de bestrijding van eenzaamheid een extra impuls te geven niet als een apart onderwerp benoemd is maar onderdeel is van de genoemde voorbeelden. Temeer omdat uit de enquête eenzaamheid, zowel onder ouderen als jongeren, als een van de grootste zorg genoemd werd”. Hans van Nistelrooij vervolgt: “De titel van het plan “Kickstartend sterker na corona” riep bij mij wel meteen het beeld op uit mijn jeugd . We waren iedere keer weer opgelucht als de motor weer aansloeg na diverse pogingen met de kickstarter. Hopelijk kunnen we wel snel van start met het implementeren van dit plan”. Wel hebben we het college gevraagd erop toe te zien dat met deze incidentele gelden geen structurele verplichtingen worden aangegaan.

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl