De gemeente is er niet voor haarzelf maar voor al haar inwoners! Dat moet voor het CDA altijd de basis van de begroting zijn. En dat zien we ook terug in de begroting 2022 die afgelopen week door de gemeenteraad is vastgesteld.

Samenleven
In onze gemeente is het voor veel mensen goed wonen, werken en leven. Dat willen we graag in stand houden maar ook verder verbeteren als dat kan. In onze gemeente wonen ook mensen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is. Juist voor hen moeten we extra oog hebben. Een veilige gemeente is belangrijk. Het CDA maakt zich daarom hard voor twee extra Boa’s.

40,5 miljoen is opgenomen voor onderwijs, sport, cultuur, recreatie, jeugd, WMO en participatie. Onzekerheid over de kosten van jeugdhulp en over de toenemende druk op de WMO blijven het begroten knap lastig maken. Het CDA vindt het belangrijk dat ondersteuning voor wie dat nodig heeft ook in de toekomst gegeven kan worden.

Moties
Het CDA ziet graag dat jongeren met schulden een schuldenzorgvrije start kunnen maken. We zijn zeer tevreden dat onze motie Jongeren Perspectief Fonds met grote meerderheid is aangenomen. Daarnaast is ook onze motie om te onderzoeken of de gemeente de gewenste “Droomverbouwing” van Scouting Rijen kan ondersteunen met algemene stemmen aangenomen. Nu is het eerst afwachten welke resultaten dit oplevert. We houden u op de hoogte.

Wonen
Doorstroming op de woningmarkt blijft belangrijk voor starters, gezinnen en ouderen. We moeten blijven nadenken hoe iedereen in een zo goed mogelijk passende woning kan wonen. Passend bij gezinsgrootte, inkomen, leeftijd en individuele behoeften. De woningbouwopgave is gigantisch in Nederland en dat is voor onze gemeente niet anders. Gelukkig is wethouder Sandra Diepstraten (CDA) aan een flinke inhaalslag bezig, met als grootste project Tussen de Leijen waar 370 woningen komen.

Dienstverlening
Het CDA is van het begin af aan voorstander geweest van centrale huisvesting voor de ABG organisatie waar en waar lijntjes voor de ambtenaren kort zijn. Dat is prettig voor de ambtenaren en goed voor de doorontwikkeling van de dienstverlening. Het CDA wil kijken hoe het gemeentehuis deels behouden kan worden voor de huisvesting van een publieke balie en bestuurszetel.

Contactinformatie: j.frankemolle@cdagilzerijen.nl of 06 16316 102
Janet Frankemölle, fractievoorzitter