Op het Raadhuisplein staat het karakteristieke, monumentale pand ‘t Raadhuis, beter bekend als ons gemeentehuis. Dit gebouw kent zoveel allure dat het voor altijd behouden dient te blijven. Dat was het vertrekpunt voor de werkgroep ‘t Raadhuis.

Toen de gemeente de plannen bekend maakte om het ambtenarenapparaat van de ABG groep centraal te huisvesten, ontstond er bij de bevolking onrust over wat er dan met het huidige gemeentehuis zou moeten gebeuren. Een aantal inwoners van de gemeente heeft de koppen bij elkaar gestoken om samen na te denken over de mogelijkheden om het monumentale gebouw ‘t Raadhuis te behouden voor onze gemeenschap en voor de toekomst.

Door de ontwikkelingen binnen de ABG gemeenten is een en ander onzeker geworden. Alle mogelijkheden, inclusief het behouden van het gebouw als gemeentehuis, staan nog open.
Toch is de werkgroep doorgegaan met het nadenken over de mogelijkheden van invulling van het gebouw en het raadhuisplein. Vooral omdat we vinden dat dit voor Rijen karakteristieke gebouw, behouden moet blijven. Nu de gemeenteraad een keuze gaat maken over de huisvesting van het ambtenarenapparaat, lijkt het ons goed om de ideeën die in de werkgroep zijn besproken, te presenteren aan burgemeester en wethouders.

De werkgroep wilt graag inwoners en bestuurders prikkelen om ’t Raadhuis en het plein in zijn oude glorie een nieuwe duurzame bestemming te geven indien de verplaatsing van ambtelijk apparaat op termijn een mogelijke optie wordt.

Waar bestaat het idee uit:
– ‘t Raadhuis wordt in zijn originele staat teruggebracht
– ‘t Raadhuis staat aan een groen Raadhuisplein
– ‘t Raadhuis biedt ruimte aan 20 tot 23 ruime appartementen
– ‘t Raadhuis biedt ruimte aan 2 sociale ruimtes voor maatschappelijke voorzieningen
– ‘t Raadhuis biedt ruimte aan het huidige Klant Contact Center van de Gemeente
– ‘t Raadhuis biedt ruimte aan een brasserie

Kort samengevat; ‘t Raadhuis kan altijd een belangrijke functie behouden in ons dorp:
– Wonen
– Ontmoeten
– Ontspannen
– Genieten

De Werkgroep ’t Raadhuis bestaat uit;
Richard de Hoogh, Coen van der Heijden, Gunther Vastré, Ruud van Iersel, Kees Sterk, Peter Douma, Kees van Beijsterveldt, Martijn Bink en Huub Brouwers

Voor meer informatie kijk op de Facebook pagina ‘t Raadhuis