Vorige week zaterdag was de opening van D’n Steenakker in Gilze. Na drie jaar hard werken door de NLGR (Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen) zijn de eerste delen klaar van dit volwaardige kwaliteitsgroenplan. Het ziet er al fantastisch uit. De bomen zijn geplant en de wadi (waterbuffer) en wandelpaden zijn duidelijk zichtbaar in het landschap. Het voedselbos wordt komend voorjaar aangelegd. Het wachten is nog op de gemeente om het rustpunt, de verlichting, het meubilair, het watertappunt en de oplaadpunten voor e-bikes te realiseren. Graag wat tempo dus, wethouder van der Veen (Kern ’75)! D66 ziet graag nog een informatiepunt, om ook educatieve waarde aan deze natuurlijke omgeving toe te voegen.

Doel: meer bomen
Hulde voor de NLGR dat zij blijven strijden voor een ‘groen Gilze en Rijen’ en voor meer bomen als schild tegen hittestress en als ‘vanger’ van CO2. Door nieuwbouw en herinrichten van straten verdwijnen er steeds meer grote bomen uit onze gemeente. Veel inwoners zien dat met lede ogen aan. De gedachte is dat kwaliteitsgroenplannen dit enigszins compenseren. In D’n Steenakker zijn daarom 106 nieuwe bomen geplant. Hulde aan alle NLGR-vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt. Antonet Krol, raadslid D66: “Wij zijn hier blij mee, maar moeten helaas ook constateren dat dit maar een druppel op gloeiende plaat is.” De afgelopen 4 jaar zijn er echter meer dan 1000 bomen verdwenen, denk b.v. aan de Veenstraat (Molenschot), de Laagstraat (Rijen) en de Keienbijters (Gilze). Wethouder van der Veen (Kern ‘75) is de tel inmiddels al lang kwijt. En er verdwijnen nog veel meer bomen. Denk aan de kap voor de aanleg van de vijf Eikentunnel en de verbreding van de N282. En ook aan de meer dan 200 bomen in Rijen Noord-Oost. Evenals de bomenlaan aan de Tilburgsebaan, die nog steeds op het kaplijstje van Kern’75, VVD, Gemeente Belang en CDA staan. Krol: “Wij willen dat de gemeente op een andere manier naar bomen gaat kijken, zodat in overleg met de inwoners de bomen wel de lusten maar niet de lasten geven.”

D66 strijdt voor kwaliteitsgroenplan de Moerstraat
Omdat er ook steeds minder bomen in Rijen overblijven, heeft D66 al in 2019 ervoor gepleit om het volgende kwaliteitsgroenplan in Rijen aan te wijzen. In Rijen is er maar één geschikte locatie. Dat is de Moerstraat. Echter de coalitiepartijen Kern ’75, CDA, VVD en Gemeentebelang maar ook de PvdA sluiten bebouwing op deze locatie niet uit. Krol: “Zonder Moerstraat geen mooi groenplan voor Rijen, want de NLGR heeft eerder al aangegeven dat woningen of industriepanden niet samen kunnen gaan met een natuurontwikkelingsplan.” D66 betreurt het dat zij nagenoeg alleen staat in de wens om ook Rijenaren hun plekje welbehagen te geven. Terwijl er mogelijkheden genoeg zijn.

Voor vragen of opmerkingen: mail fractie@D66gilzerijen.nl