In de commissievergadering van de commissie samenleving op 1 december werd het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening besproken. Een mooi plan volgens de PvdA, maar het mag wel ambitieuzer. Ook blijken er problemen bij de schuldhulpverlening zelf.

Vroeg Eropaf helpt
De schuldhulpverlening is altijd in ontwikkeling, ook in onze gemeente. Zo wordt er meer ingezet op preventie. Onze gemeente kent sinds enige tijd het Vroeg Eropaf team dat bij signalen van mogelijke schulden in gesprek gaat met degenen die het betreft om na te gaan of men financieel in de problemen zit en wat er gedaan kan worden om te helpen. Een prima aanpak, vindt de PvdA. Dit en nog veel meer staat beschreven in het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening.

Minder inwoners met schulden
Er ligt nu een mooi beleidsplan waar goede acties in staan om schulden te voorkomen en mensen met schulden snel te helpen. Het is dan vreemd dat er als doel genoemd wordt om het percentage inwoners met geregistreerde problematische schulden (in Gilze en Rijen 6,3%) onder het landelijk gemiddelde van 7,6% te houden. Dat betekent dat het doel zelfs behaald wordt als het percentage inwoners met schulden in onze gemeente stijgt. Marielle Doremalen (fractievoorzitter PvdA): “Dat kan natuurlijk niet. Wij willen dat het percentage inwoners met schulden in Gilze en Rijen omlaaggaat en willen dan ook een ambitieuzer doel. In de raadsvergadering van 20 december a.s. gaat de PvdA dan ook voorstellen het doel te stellen onder of op 5,8% dat het gemiddeld percentage is in vergelijkbare gemeenten (25.000-50.000 inwoners) ”.

Problemen bij PLANgroep
Sinds 1 januari 2020 zorgt PLANgroep in Gilze en Rijen voor het schuldhulpverleningstraject en sociale kredietverstrekking. De PvdA ontving signalen dat PLANgroep telefonisch zeer slecht bereikbaar is en dat er sprake is van achterstanden. Uit de beantwoording van PvdA vragen hierover blijkt dat er sprake is van achterstanden bij budgetbeheer. B&W heeft afspraken gemaakt met PLANgroep dat deze achterstanden met spoed weggewerkt worden. Op 1 januari 2022 moeten de problemen opgelost zijn. De PvdA is geschrokken van deze antwoorden. Het gaat hier om kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn van PLANgroep voor hun financiële situatie. Wij zullen in de gaten houden of de problemen voortvarend opgelost worden.
Hebt u een vraag of klacht, idee of wilt u iets anders kwijt? Neem dan gerust contact op met Marielle Doremalen, ermado@live.nl 06-44213664, Peter von Meijenfeldt, peter@vonmeijenfeldt.com 06-53254002, of via de website gilzerijen.pvda.nl