Als het aan het college ligt, verhuist de Groeituin Floralia in Gilze in de tweede helft van 2022 naar siertuin Den Overkaent, ook in Gilze. Hierover is overeenstemming bereikt met de eigenaar van de siertuin, Henk Goeijers. Het college vraagt de gemeenteraad om in te stemmen met de verplaatsing naar de Strijp in Gilze en voor de aankoop van de siertuin geld beschikbaar te stellen.

“Groeituin Floralia is in de afgelopen jaren een waardevolle plek gebleken waar inwoners met een grote afstand tot de maatschappij kunnen toewerken naar een waardevol en zelfstandig bestaan. De overgang naar de huidige siertuin biedt daarnaast ook de ruimte om de groeituin verder te ontwikkelen. Dat is een belangrijk doel in de komende jaren. Ook voor de eigenaar van de siertuin biedt het uitkomst. Hij kan de siertuin met een gerust hart overdragen in de wetenschap dat er dankbaar gebruik wordt gemaakt van de prachtige tuin die hij gecreëerd heeft.”, licht wethouder Ariane Zwarts toe.

Meer rust en ruimte om te groeien
Als de gemeenteraad eind januari akkoord gaat, verhuist de groeituin naar verwachting in de tweede helft van 2022. Zo hebben de deelnemers aan de groeituin de gelegenheid om te wennen aan de nieuwe omgeving en samen met de gemeente de verhuizing voor te bereiden. Voor de deelnemers aan de groeituin biedt de siertuin straks een groene omgeving waar rust heerst en waar sociale veiligheid geboden wordt. Het biedt veel mogelijkheden om zich terug te trekken, mocht daar behoefte aan zijn. Ook is het voor de deelnemers prettig dat de groeituin in Gilze blijft, gezien de contacten die er zijn met de basisscholen, St Franciscus en anderen.

Groeituin straks alle seizoenen geopend
In de siertuin staat een geïsoleerd en verwarmd gebouw. Hierdoor kan de groeituin ook in de herfst en winter open blijven. Dit is op de huidige locatie niet mogelijk, omdat daar de gebouwen onvoldoende geschikt zijn en niet goed geïsoleerd en verwarmd. “Het is fijn dat er al een geschikt onderkomen is op deze locatie. Hier kunnen de deelnemers meteen gebruik van maken na de verhuizing .” aldus de wethouder.

Siertuin blijft voor iedereen toegankelijk
Siertuin Den Overkaent is op vaste tijden open voor inwoners. De openingstijden blijven hetzelfde: dagelijks van 10.00 uur tot 18.00 uur. We houden dus de siertuin voor iedereen open.

In gesprek met omwonenden siertuin
De gemeenteraad neemt op 31 januari 2022 een besluit over de aankoop van de siertuin. Als de gemeenteraad instemt met de aankoop en de verhuizing van de groeituin, bereiden we de verhuizing voor. Hierbij willen we ook de overburen graag betrekken.