Onlangs bespraken raadsleden de voortgang van de Inclusieagenda “Iedereen hoort erbij, iedereen doet mee”. Dat iedereen, ongeacht een fysieke of geestelijke beperking, mee moet kunnen doen in de samenleving, lijkt logisch. Maar dat is helaas nog geen realiteit in Gilze en Rijen. Pascal Wirken, als blinde erg betrokken bij deze materie, had een scherpe analyse over de uitvoering van het inclusiebeleid door de gemeente: “het wordt verkeerd gestart en verkeerd uitgevoerd”. D66 is het daar mee eens: met veel beloften die al twee jaar geleden gedaan zijn door wethouder Zwarts en de rest van het college van B&W is weinig tot niks gedaan. De frustraties bij mensen met een beperking groeien daardoor.

Gemeentelijk beleid: traag en te weinig ambitie
De Inclusieagenda werd eind 2020 vastgesteld en een beleidsnota die daar de mat voor uitrolde al een jaar eerder. Dat moest volgens het VN-verdrag Handicap, dat Nederland al in 2016 ondertekende. Daardoor hebben alle gemeenten de verplichting gekregen om in een Inclusie-Agenda op te nemen hoe men daar uitvoering aan wil geven. Frits van Vugt, raadslid D66: “Gilze-Rijen startte dus pas laat. D66 vond vorig jaar al dat voorgestelde maatregelen erg karig waren, omdat de huidige knelpunten voor gehandicapten en anderen die moeilijk te been zijn in het openbaar gebied (straten, stoepen) niet worden opgepakt. Ons voorstel voor een veel ambitieuzere Inclusieagenda werd toen alleen ondersteund door PvdA en GGR – de coalitiepartijen vonden het allemaal wel best zo.”

Loze beloften van het college
Het college wilde zich beperken tot het meer toegankelijk maken van nieuwe gebouwen en straten. Maar ook dat blijkt nu een loze belofte te zijn. Bij de verbouwing van sporthal Achter de Tuintjes en van de bibliotheek in De Boodschap blijken de ervaringsdeskundigen niet (of te laat) betrokken te zijn. Hetzelfde geldt voor het toegankelijk maken van stemlokalen. Aan het maken van een handleiding voor inclusie in het openbaar gebied, die al af had moeten zijn, moet nog begonnen worden. En zo zijn er nog meer zaken blijven liggen.

Wat is de oorzaak van de vertragingen?
Pascal Wirken: “het is onkunde, onwetendheid en de wil om te weten ontbreekt”. Harde woorden, maar volgens D66 heel treffend, want ook onze ervaring is dat het thema inclusie volstrekt geen prioriteit krijgt bij het college en de ambtelijke staf. Van Vugt: “De ervaringsdeskundigen worden door de gemeente onvoldoende serieus genomen. Net als zij pleiten wij voor ‘design for all’: zorg aan de voorkant van projecten dat iedereen er straks gebruik van kan maken. I.p.v. achteraf dingen te moeten aanpassen. Of het nu de spoortunnel betreft, een gebouw of de straat waar je loopt om er te komen. Maar los ook de huidige knelpunten op waar veel mensen last van hebben.
Laten we hopen dat iedereen in het gemeentehuis inmiddels echt wakker is geworden!”
Heeft u suggesties? Laat het ons weten! Mail ons: fractie@d66gilzerijen.nl