Op 31 januari 2022 vergadert de gemeenteraad over het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk ‘Tussen de Leijen’ in Rijen. De nieuwe woonwijk krijgt in totaal 375 nieuwe woningen en komt in het gebied tussen de Hannie Schaftlaan, Zwarte Dijk en de Mosstraat. Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om het bestemmingsplan vast te stellen. Om de hele woonwijk te mogen bouwen, is toestemming nodig van de provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Staten heeft op 25 januari 2022 ingestemd met de herbegrenzing van Rijen voor de ontwikkeling van de woonwijk Tussen de Leijen.

Waarom is toestemming nodig van de provincie?
De provincie heeft gebieden aangewezen waar wel gebouwd mag worden en waar niet. Dit is te vinden in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant. Hierin staat een deel van Tussen de Leijen aangemerkt als locatie waar woningbouw mag worden ontwikkeld. Dit gebied heet ‘verstedelijking afweegbaar’. Om op het andere deel woningen te mogen bouwen, hebben we eerst aan de provincie gevraagd om het gebied aan te passen. Dit heet een ‘herbegrenzing van het werkingsgebied verstedelijking afweegbaar’. De provincie heeft hier mee ingestemd. Het is vanuit de provincie nu toegestaan om in het hele gebied tot aan de Hannie Schaftlaan woningen te bouwen.

Wat gaat er gebeuren in de komende periode?
Na het vaststellen van het bestemmingsplan gaan we verder om het inrichtingsplan voor te bereiden aan de hand van de stedenbouwkundige schets en het groenplan.