Onlangs besprak de raadscommissie Ruimte het bestemmingsplan Tussen de Leijen (Rijen oost). Woningbouw in Gilze en Rijen is broodnodig. De afgelopen jaren is er in onze gemeente veel te weinig gebouwd. Dat wil D66 snel rechttrekken.

Er wordt veel te weinig gebouwd in onze gemeente
De coalitiepartijen (VVD, Kern75, CDA en Gemeentebelang) roepen dat er veel gebouwd wordt of gaat worden. Maar dat zijn vooral plannen op papier. Al jaren roepen ze dit, zonder dat ze er – met hun wethouders – iets aan veranderd hebben. Bouwplannen worden te laat ontwikkeld door het college, bevatten vaak fouten zodat procedures over moeten worden gedaan, en worden pas met veel vertraging ter hand genomen. Dat is zowel met woningbouw in Gilze (bv. Wendel Zuid, centrumplan) als in Rijen het geval (bv. Tussen de Leijen). Uit onderzoek van de provincie Noord-Brabant blijkt dat onze gemeente (over de jaren 2020 t/m 20220) slechts 34% van de woningen die in de planning staan, daadwerkelijk bouwt. Daarmee bungelt de gemeente heldmaal onderaan de ranglijst!

D66 blij met woningbouw, maar dan wel de juiste en betaalbare woningen
D66 is blij dat eindelijk nieuwe woningbouw in Rijen-oost in het vizier komt, maar maakt zich wel grote zorgen of de juiste woningtypen en in de door onze inwoners gewenste prijsklasse worden gebouwd. In het globale plan, dat alleen vlakken ‘bouwen’ en ‘groen’ aangeeft (in dat laatste vallen ook straten en parkeerplaatsen), wordt dat aan de projectontwikkelaar overgelaten. De gemeente is hierdoor de regie op de gewenste woningtypen kwijt. Daarom riep Stefan Schoenmakers (D66) op ervoor te zorgen dat de gewenste betaalbare woningen gebouwd worden.

Eigen inwoners voorrang
Ook vroeg hij ervoor zorg te dragen dat woningzoekenden uit onze gemeente niet buiten de boot vallen en voorrang krijgen op deze 375 woningen. Datzelfde geldt voor mensen die een sociale of economische binding hebben met onze gemeente. Een D66-voorstel om dat met de projectontwikkelaar(s) en Leijstromen beter te regelen kreeg afgelopen december helaas geen steun van de coalitiepartijen en de PvdA. Dat is vreemd, omdat deze partijen wel zeggen dat ze onze inwoners sneller aan een woning willen helpen. Dus als deze partijen dit serieus menen, zouden ze alsnog in moeten stemmen met het D66-voorstel.

Tussen de Leijen: open en groen
Tevens pleitte Schoenmakers ervoor dat het plan een open en groen karakter krijgt zodat het leefbaar wordt en blijft. Onze jong volwassenen, starters, doorstromers en alle andere inwoners van onze gemeente kunnen dan uitzien naar een mooi “huisje” in een aangename omgeving. Dit groene karakter zou voldoende geregeld zijn, volgens het college. Op de vraag van Schoenmakers welk percentage van het plan dan echt groen wordt, moest de nieuwe wethouder Stinenbosch (CDA) het antwoord schuldig blijven.

Voor reactie of meer informatie: mail fractie@D66gilzerijen.nl of kijk op
https://gilze-rijen.d66.nl