In aanloop naar de verkiezingen stellen de lokale kandidaten van de VVD Gilze en Rijen zich graag aan u voor. Vandaag is het de buurt aan de nummer 2 op de kandidatenlijst: Hans van Nistelrooij. Hans is sinds 2019 VVD-raadslid in onze gemeente. Hans over de VVD: “Ik ben trots en blij dat wij een partij zijn voor heel onze gemeente. Dat ziet u ook terug op onze lijst met kandidaten uit Rijen, Gilze en Molenschot. Wij hebben de laatste drie jaar dat wij in het college zitten veel bereikt en heel veel van ons coalitieprogramma uitgevoerd. Onze wethouder David Vermorken heeft zich daar met veel energie voor ingezet. Ik ben dan ook blij dat David bereid is om onze lijst aan te voeren en voor de komende raadsperiode weer onze kandidaat-wethouder is.”

Over zijn motivatie is Hans van Nistelrooij duidelijk: “Ik vind het belangrijk dat iedereen, en vooral jongen mensen, gelijke kansen krijgen in onze gemeente. Daarom heb ik mij de afgelopen jaren ingezet voor effectieve armoedebestrijding en het aan het werk krijgen van onze inwoners. Want betaald werk is de beste sociale zekerheid. Ik zet me ook in om bij te dragen aan een motiverende en inspirerende ABG-organisatie, de ambtelijke organisatie waar Gilze en Rijen veel aan heeft. Zonder de kennis en inzet van deze betrokken ambtenaren kunnen wij de ambities die we hebben voor onze dorpen niet waarmaken. Een andere belangrijke voorwaarde voor het realiseren van onze ambities is dat we onze gemeentefinanciën op orde houden. Dat is ons tot nu toe gelukt en daar blijven we ons voor inzetten”

Een van de andere prioriteiten van Hans voor de komende jaren is werk maken van de dorpscentra: “In Rijen moet nu snel een echt centrum staan met een levendig en een autovrij Wilhelminaplein. En in onze gemeente moeten starterswoningen en grotere appartementen voor ouderen komen die niet meteen kleiner willen wonen als ze gelijkvloers willen gaan wonen maar ook kleinere appartementen en seniorenwoningen voor wie dat wel willen. Op deze manier zetten we in op de zo nodige doorstroming op de woningmarkt.”

Hans is ook al jaren betrokken bij het tegengaan van de overlast van de helikoptervluchten boven onze vier dorpen: “Ik ben ook al jaren plaatsvervangend lid van het COVM, die commissie die met Defensie het overleg voert over de overlast die de basis veroorzaakt. Met de wensen die defensie heeft voor het ontwerp-luchthavenbesluit kunnen ze straks veel meer vliegen over onze vier dorpen. Dat moeten we niet willen. De overlast die we ervaren heeft zijn limiet bereikt. Ik blijf me inzetten om de overlast tot een acceptabel niveau te beperken en zeker niet te laten toenemen.”

Wij hopen op uw stem en uw vertrouwen op 16 maart!

Wilt u met ons aan de slag voor onze vier dorpen? Of heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met één van onze raadsleden: Hans Rutten op 06-22956693 en via hansrutten8@gmail.com, Ryan van Osch op 06-42624667 en via ryanvanosch@gmail.com en Hans van Nistelrooij op 06-20423087 en via h.van.nistelrooij@ziggo.nl.