Van maandag 7 tot en met zaterdag 12 maart 2022 wordt in Rijen gecollecteerd voor de landelijke Jantje Beton Collecte. 45.000 collectanten van zo’n 1600 jeugdclubs gaan dan de straat op namens hun jeugdclub om geld op te halen voor spelen en bewegen in de eigen buurt. De helft van de opbrengst mogen jeugdclubs zelf houden.De speel-o-theek wil graag buitenspeelgoed om uit te lenen aan de Rijense jeugd. Scouting wil graag materiaal aanschaffen. Buitenspelen is belangrijker dan ooit.

In RIJEN wordt gecollecteerd door de leden van de Scouting en vrijwilligsters van speel-o-theek ‘t TREINTJE. De collectanten zijn in wijken verdeeld, zodat niet twee keer bij u wordt aangebeld. U kunt ook digitaal doneren met de collectebus.
GEEF AAN JANTJE BETON, GEEF AN DE COLLECTANT