Na ruim 20 jaar valt het doek voor Oranjeboel in Rijen. Stichting Juin heeft besloten geen Oranjeboel meer te organiseren. Dit betekent dat de editie in 2019 de laatste groots georganiseerde Koningsdag in Rijen is geweest. Stichting Juin hoopt dat andere organisaties of verenigingen in Rijen de handschoen oppakken om een mooi feest tijdens deze ‘dag van Oranje’ te organiseren.

 

Het organiseren van een evenement zoals Oranjeboel is een grote verantwoordelijkheid voor een kleine vrijwilligers-organisatie. Alle risico’s (financieel, veiligheid, omgeving, etc) worden gedragen door een paar schouders. Zo betekende het annuleren van Oranjeboel 2020 een schadepost voor Stichting Juin. De afgelopen jaren zijn we bovendien geconfronteerd met een toename van regels en voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor de organisatie van een dergelijk groot evenement. De verwachting is dat dit alleen maar verder toeneemt. Dit betekent een forse belasting voor de stichting en vrijwilligers.

Voor de organisatie van Oranjeboel moeten in het najaar door de Stichting forse verplichtingen aangegaan worden: contracteren artiesten, tent, licht en geluid, etc. Einde 2021 was nog onbekend of het organiseren van Koningsdag überhaupt mogelijk zou zijn, in welke maatregelen dan voorzien zou moeten worden in verband met corona en wat dat zou betekenen voor de verantwoordelijkheid van de organisatie. Stichting Juin heeft toen in overleg met de partners besloten geen Oranjeboel 2022 te organiseren.
Verder ontkomen we niet aan een algemene trend en zien ook wij ons trouwe vrijwilligerscorps vergrijzen en langzaam afnemen in omvang. Er is helaas slechts zeer beperkte aanwas van nieuwe (en jonge!) vrijwilligers.Deze ontwikkelingen leiden tot het besluit van Stichting Juin om geen Oranjeboel meer te organiseren.

Stichting Juin spreekt de wens uit dat andere organisaties het initiatief overnemen zodat een groots Koningsdagsfeest voor Rijen behouden blijft.