Het college van B&W sluit met projectontwikkelaar JA van Gisbergen een voorovereenkomst af om het woongebouw te ontwikkelen en te bouwen. Dit woongebouw is onderdeel van het gebied  herontwikkeling Tropical/Margriethal. Momenteel zetten we de puntjes op de i  zodat de gemeente en de projectontwikkelaar de voorovereenkomst binnenkort kunnen ondertekenen. Daarna start de projectontwikkelaar met het wijzigen van het bestemmingsplan en het opstellen van een ontwerp voor het woongebouw. Dit ontwerp moet voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de gebiedsvisie.

Gedragen ontwikkeling woongebouw
Wethouder Ariane Zwarts is blij met de ontwikkelingen. “Met de voorovereenkomst voor ontwerp van het woongebouw en het extra geld voor de bouw van de sporthal kunnen we starten om dit gebied definitief in te vullen”, aldus de wethouder. “Voor het woongebouw werken we onder meer  samen met de Werkgroep Omgeving. Deze werkgroep heeft meegedacht met de in de gebiedsvisie gestelde kaders aan het woongebouw. Ook bij het verdere proces betrekken we deze werkgroep.”

Krediet sporthal
Afgelopen maandag stelde de gemeenteraad een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar voor de realisatie van de nieuwe sporthal en de inrichting van de buitenruimte. Daarmee  kunnen we definitief verder met de bouwplannen.

Concept ontwerp sporthal bijna klaar
Achter de schermen is hard gewerkt aan het concept ontwerp voor de sporthal. Dat is bijna klaar. Hier hebben we ook met toekomstige gebruikers van de hal en de pool van ervaringsdeskundigen van de Werkgroep Inclusie naar gekeken. Zij hebben input gegeven op het ontwerp van de buitenruimte en de sporthal. Ook bij het formuleren van de vastgestelde programma’s van eisen voor de sporthal en de buitenruimte hebben we rekening gehouden met de toegankelijkheid en met de eisen aan een (sociaal) veilige omgeving.

De komende maanden werken we aan een definitief ontwerp. We verwachten dat we na de zomer kunnen beginnen met de bouw van de sporthal.

Toelichting concept ontwerp nieuwe sporthal
De nieuwe Margriethal is ontworpen binnen de kaders van de stedenbouwkundige visie Tropical/Margriethal. In deze visie wordt de groene kwaliteit aan met name de randen van de kavel versterkt en beleefbaar  gemaakt door een nieuwe structuur van fiets- en wandelpaden naar het midden van het kavel. Midden op deze groene kavel komen de twee nieuwe gebouwen als twee keien in een groen veld ; een woongebouw en de nieuwe Margriethal.

Het ontwerp van de Margriethal beoogt het overwegend gesloten volume van de sporthal op een mooie wijze in te passen in de wijk. De zaal wordt daarom aan drie zijden op het maaiveld aan het zicht onttrokken door laagbouw-metselwerk waarin alle ondersteunende functies zijn ondergebracht. Die onderdelen van het programma die reuring en interactie geven – entrees, ontvangstruimten en gangen – zijn over een zo groot mogelijk gedeelte van de gevel uitgesmeerd in een transparante plint met een vriendelijke gebogen dakvorm. Het ontwerp wordt uitgevoerd in metselwerk en aluminium gevelelementen in natuurlijke kleurtonen die goed passen bij de beplanting van het kavel.