Allereerst willen wij alle inwoners bedanken die op ons stemden.
D66 is één van de drie winnaars van deze gemeenteraadsverkiezingen en enige landelijke partij die winst boekte, namelijk 1.181 stemmen, en daarmee 134 méér dan in 2018 (= + 13%). D66 is nu de grootste landelijke partij, maar geworteld in Gilze en Rijen. De afgelopen vier jaar heeft het team van D66 zich met volle overgave ingezet voor u, inwoner van een van onze vier kernen. Wij zijn verheugd dat steeds meer inwoners vertrouwen in ons hebben.

De uitslag, vergeleken met die van 2018

Onze felicitaties gaan uit naar de grote winnaar van deze verkiezingen, namelijk Groen Gilze en Rijen, die als nieuweling meteen zes zetels haalde: een verbluffende prestatie. De tweede winnaar was Kern ‘75 die van vijf op zes zetels kwam. Ook een mooi resultaat.

Ontmoetingen met inwoners
De verkiezingscampagne was intensief. Maar dankzij het enthousiaste team van D66 vooral ook leuk. D66 blijft u met twee zetels in de gemeenteraad vertegenwoordigen. Tijdens de campagne, en ook de afgelopen vier jaar ontmoetten we veel mensen (al dan niet in verenigingsverband). Tijdens deze ontmoetingen hebben we veel ideeën opgedaan. Hiermee gaan we de komende vier jaar aan de slag of mee verder. Wij gaan ons weer vol energie voor u inzetten. En zoeken daarvoor samenwerking met andere fracties.

Doelen komende vier jaar
We zetten ons in voor de groeiende groep senioren, die vraagt om geschikte woningen en andere ondersteuning. En ook gaan we voor meer woningen voor jongeren waarvoor het lastig is in onze dorpen te blijven wonen. We zetten alle zeilen bij om de gevolgen van extreem weer zoals wateroverlast en hittestress te beperken en te voorkomen. En D66 wil ook de verzorgende en ondersteunende taken van de gemeente zo uitvoeren dat u als inwoner daar beter van wordt. Kunst & cultuur, het groen en openbaar gebied, maar ook de lokale economie krijgen onze volle aandacht. Wij blijven geloven in de kracht van de inwoners. Inwoners weten vaak beter wat er moet gebeuren dan men op het gemeentehuis weet. Voor de komende vier jaar willen wij een sociaal, bloeiend en bruisend Gilze en Rijen. Vóór en met de inwoners!

Wil je weten wat er speelt in de gemeente en hoe D66 daarmee omgaat? Of wilt u kennis met ons maken? Neem dan contact met ons op: fractie@D66gilzerijen.nl
https://d66.nl/gilze-en-rijen