De gemeentesecretarissen René Wiersema en Michel Tromp zetten een nieuwe stap in hun loopbaan. Daarmee moeten de gemeenten Gilze en Rijen en Baarle-Nassau op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. Dat betekent ook dat de ABG-organisatie twee nieuwe directeuren krijgt. Colleges en ABG-bestuur hebben veel waardering voor de bijdrage die René Wiersema en Michel Tromp hebben geleverd aan de ontwikkeling van ‘hun’ gemeente en de ABG-organisatie en gunnen beiden de nieuwe uitdaging die zij aangaan. Ook zijn direct mensen benaderd en bereid gevonden om te gaan waarnemen.

René Wiersema naar woonstichting Thius
Vanaf 1 augustus 2022 is René Wiersema directeur-bestuurder van woonstichting Thius in Tiel. In april 2018 werd René voor de tweede keer in zijn werkzame leven gemeentesecretaris van de gemeente Gilze en Rijen. Eerder was hij er in de periode 2007-2011 al gemeentesecretaris. “Gilze en Rijen en de ABG-organisatie bieden een dynamische en veelzijdige omgeving om in te werken. Ik kijk dankbaar en met veel plezier terug op de afgelopen jaren.”, licht René Wiersema toe.
Wethouder David Vermorken (personeel en organisatie) van de gemeente Gilze en Rijen: “Mijn collega’s in het college en ik hebben altijd met veel plezier mogen samenwerken met René. Hij is altijd een gewaardeerd adviseur voor het college en staat echt in voor het werkplezier van alle medewerkers van onze ABG-organisatie. Met zijn ruime ervaring in het lokaal bestuur en bij wooncorporaties is dit een logische volgende stap. Wij wensen René heel veel succes bij Thius.”

Michel Tromp naar gemeente Waalwijk
Michel Tromp wordt gemeentesecretaris in de gemeente Waalwijk. Zijn eerste werkdag in Waalwijk is op 1 juni 2022. Michel is nu ruim twee jaar gemeentesecretaris van de gemeente Baarle-Nassau. “Het vertrek van René en mij is een toevallige samenloop van omstandigheden. Waar René mij verraste met de volgende stap in zijn werkzame leven, verraste ik René met de volgende stap in mijn loopbaan. Ik werk met heel veel plezier voor Baarle-Nassau en de ABG-organisatie, maar dit was een kans die ik niet voorbij kon laten gaan.”, aldus Michel Tromp. Burgemeester Marjon de Hoon-Veelenturf: “Met Michel Tromp hebben we in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om de samenwerking met Baarle-Hertog en binnen de ABG-organisatie te verstevigen. Michel is gedreven en ambitieus. Nu de kans zich voordoet om gemeentesecretaris te worden in de gemeente Waalwijk, heeft hij die gegrepen. Waalwijk krijgt een goede gemeentesecretaris aan hem.”

ABG-organisatie ontwikkelt door
Samen met Gert-Willem van Weel (gemeentesecretaris Alphen-Chaam en directeur ABG-organisatie) hebben René Wiersema en Michel Tromp de basis gelegd voor de doorontwikkeling van de ABG-organisatie en toekomstige huisvesting van medewerkers. Daarvoor is het ABG-bestuur hen erkentelijk. Bestuursvoorzitter Derk Alssema: “We gunnen René en Michel deze stap. We gaan zorgen voor een tijdelijke aanvulling van de directie, die samen met Gert-Willem en het managementteam de continuïteit van de dienstverlening kan waarborgen en sturing kan blijven geven aan de doorontwikkeling. Het tekent de goede samenwerking dat René en Michel direct hebben toegezegd te zorgen voor een persoonlijke overdracht.”

Waarneming
De gemeente Gilze en Rijen heeft José van Aaken bereid gevonden om als gemeentesecretaris en algemeen directeur waar te gaan nemen. Eerder was zij onder meer gemeentesecretaris van de gemeenten Roermond en Cranendonck en voorzitter van de directieraad GRSA2 (een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard), directeur bedrijfsvoering bij de gemeente Leudal en afdelingshoofd strategie en innovatie bij de provincie Limburg.

In de gemeente Baarle-Nassau gaat Michel Antens waarnemen als gemeentesecretaris. Michel Antens is bestuursadviseur voor de drie gemeentebesturen binnen de ABG-organisatie. Ook adviseert hij daarin het gemeentebestuur van Baarle-Nassau in de bestuurlijke samenwerking met de gemeente Baarle-Hertog. Nico van Mourik gaat de directiezetel in de ABG-organisatie waarnemen. Nico van Mourik adviseerde in 2021 de ABG-organisatie over de toekomstige huisvesting van de ABG-organisatie en was eerder onder andere gemeentesecretaris en griffier in de gemeente Breda, algemeen directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en algemeen directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Binnenkort worden er afspraken gemaakt over de persoonlijke overdrachten en de start van de waarnemerschappen. Daarnaast gaan beide gemeenten op zoek naar een opvolger voor respectievelijk René Wiersema en Michel Tromp.