In zeer korte tijd hebben de nieuwe coalitiepartijen Kern75, GGR en de PvdA een coalitieprogramma samengesteld met de titel: Duurzaam, Groen en Sociaal Gilze en Rijen. Het CDA heeft de drie verkiezingsprogramma’s er naast gelegd en gekeken naar de diverse beloftes.

Eerste indruk
Gelukkig houden de nieuwe partijen aan veel zaken vast die in het vorige coalitieakkoord van Kern75, GB, CDA en VVD al een plek hadden. Veel beleid blijft dus gewoon worden uitgevoerd zoals het al in gang is gezet. Bijvoorbeeld de klimaatadaptieve herinrichting van Rijen Noord-Oost, herplant van geschikte bomen op geschikte plaatsen en behoud van de meedoeregelingen voor kinderen. Het programma staat vol met wensen die lang niet altijd concreet zijn gemaakt en waar je dus veel kanten mee uit kunt. Zoals: “We willen meer aandacht voor ecologisch beheer van sloten en bermen”. Hoe dan en wie gaan dat doen?

ABG
Een van de meest in het oog springende zaken is de ambitie om de ABG door te ontwikkelen en de daaraan verbonden de toekomstige huisvesting van de ABG organisatie. Als CDA hebben we ons hier altijd al voor uitgesproken en zijn ons bewust van de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Opvallend is dat GGR zich in haar verkiezingsprogramma fel heeft uitgesproken tegen de ‘waterhoofdconstructie’ zoals ze de ambtelijke samenwerking noemden plotseling 180 graden is gedraaid. Uiteraard zijn we als CDA blij met dit snel veranderde inzicht en zijn benieuwd naar hun oplossingen en inspanningen om de ABG door te ontwikkelen.

Spoorzone en veiligheid
De nieuwe coalitie kiest ervoor om een onderdoorgang te realiseren waar brandweer en ambulance niet doorheen kunnen. Naast het toenemen van aanrijtijden van de brandweer is een nieuwe blijvende duurzame route voor de hulpdiensten echter niet zo makkelijk te realiseren. De overgang bij de Vincent van Goghstraat zal steeds vaker gesloten zijn en er moeten vele aanpassingen gebeuren aan (toevoer)wegen waarvan we de kosten niet kennen. We vinden het een gemiste kans dat er niet naar andere alternatieven wordt gekeken zoals een lagere corridor voor de hulpdiensten en hoger gelegen veilige fietspaden. De keuze die deze coalitie maakt is in onze ogen te snel en te kort door de bocht.

Janet Frankemölle
Fractievoorzitter CDA Gilze en Rijen