Het Schotse eiland IONA was de basis van waaruit Ierse monniken de Keltische christelijke spiritualiteit verspreidden over Engeland en later West-Europa. We zingen liederen van IONA en spreken Keltische gebeden uit, om zo te voelen hoe diep zij verbonden waren met Gods Schepping.

Plaats:
Parochiecentrum Rijen

Tijd:
20.00 – 22.00 uur

Bijdrage:
€ 3,00

Aanmelden:
voedselvoordeziel@parochieheiligegeest.nl of via het secretariaat 0161-222855