Wat gaat er goed en wat kan er beter binnen Gilze en Rijen? Dat onderzoekt de gemeente de komende weken. Ongeveer 3000 inwoners ontvangen een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen en hun mening te geven over de gemeente. Wat vinden ze van de dienstverlening? Wordt er naar ze geluisterd? Wat vinden ze van hun woonomgeving? De resultaten van het onderzoek volgen begin 2023. In 2020 hield de gemeente ook al een burgerpeiling.

Hoe wordt er onderzocht?
Via een steekproef ontvangen ongeveer 3.000 inwoners een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. Met een unieke code kunnen inwoners (anoniem) de vragenlijst invullen. Onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau Het PON & Telos voert het onderzoek uit. Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar. In de uitnodiging staat hoe inwoners deze kunnen aanvragen.

Wat wil de gemeente weten?
De gemeente vindt het erg belangrijk om te weten wat inwoners vinden van bijvoorbeeld hun woonomgeving. Luistert de gemeente naar de mening van de inwoners? Wat vindt men van de (digitale) dienstverlening van de gemeente? Is de zorg goed geregeld? Burgemeester Derk Alssema: “In onze gemeente vinden we het erg belangrijk om naar onze inwoners te luisteren. We vragen dan ook iedereen die een uitnodiging krijgt om de vragenlijst in te vullen, dit ook doet. Uw antwoorden over het wonen in Gilze en Rijen geven ons het inzicht van wat er goed gaat en wat we beter kunnen doen, om van onze gemeente een nog fijnere plek te maken.”

Tot wanneer kunnen inwoners de vragenlijst invullen?
Inwoners die een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst in te vullen, kunnen meedoen tot en met vrijdag 16 september 2022. Om deelname te stimuleren verloot de gemeente een aantal duurzaamheidspakketten.

Wanneer zijn de resultaten bekend?
De uitkomsten van het onderzoek zijn begin 2023 bekend. Het onderzoek is een benchmark. Hierdoor kunnen de resultaten vergeleken worden met die van andere gemeenten van bijvoorbeeld dezelfde grootte. De uitkomsten vindt u tegen die tijd op www.waarstaatjegemeente.nl.