Op 18 juli 2022 is Jeroen van Brunschot benoemd als raadscommissielid van de gemeente Gilze en Rijen. Hij komt in de plaats van Alwijn ten Cate die op 22 juni 2022 is benoemd als dagelijks bestuurslid van Waterschap Brabantse Delta. In dit artikel geeft Alwijn aan wat hij bij het waterschap gaat doen en Jeroen stelt zich voor.

Waterschap
Alwijn vertelt: “Het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta heeft ervoor gekozen om mij als dagelijks bestuurslid aan te stellen. Een dagelijks bestuurslid van het waterschap is te vergelijken met een wethouder van een gemeente. Alleen heeft een waterschap andere taken. Het waterschap heeft de taak om in hun waterschapsgebied droge voeten te houden, het afvalwater te zuiveren, vaarwegen te beheren, de waterkwaliteit te bevorderen, natuur te beheren, de grondwaterstand te beheren en te zorgen voor voldoende water in het gebied. Brabantse Delta beheert het gebied van Tilburg tot Zeeland en van het Hollands Diep tot de Belgische grens. Omdat je als dagelijks bestuurslid veel te maken hebt met gemeentes is het niet handig om raadscommisielid in Gilze en Rijen te blijven. Ik ben blij dat Jeroen dit van mij overneemt.”

Van Gilze naar Rijen
“Ik ben Jeroen van Brunschot, 45 jaar, en woon samen met Nicole en mijn twee meiden in Rijen. Nicole en ik komen beiden uit Gilze. Twintig jaar geleden was het ook moeilijk om in Gilze een starterswoning te vinden. Dus zijn we naar Tilburg vertrokken. We wilden onze kinderen heel graag in een dorp laten opgroeien. We wonen nu ongeveer vijftien jaar met veel plezier in Rijen. Fotografie, Photoshop en muziek zijn mijn passies en een aantal keer per week ben ik op de tennisbanen van TC Cash te vinden. Rond de gemeenteraadsverkiezingen ben ik lid geworden van de CDA-fractie. Ik wil graag leren, leren hoe de politieke besluitvorming tot stand komt en bovenal hoop ik iets te kunnen betekenen voor onze gemeente. Een gemeente waar ik met mijn fijne gezin, familie en vrienden met veel plezier woon” aldus Jeroen.

Contact opnemen kan via secretaris@cdagilzerijen.nl