Het college heeft het definitief ontwerp van de nieuwe sporthal in het plangebied herbestemming Tropical – Margriethal in Rijen vastgesteld. Dit ontwerp kwam tot stand met medewerking van de externe werkgroepen Sporthal en Omgeving, de interne projectgroep van de gemeente en ervaringsdeskundigen uit onze gemeente.

Op basis van de gebiedsvisie (vastgesteld in 2020) en het Programma van Eisen (vastgesteld in 2021) heeft architectenbureau DiederenDirrix het ontwerp van de sporthal uitgewerkt.

Wethouder Merijn Scheifes is blij met het ontwerp en met de wijze waarop dat tot stand gekomen is. “We hebben veel aandacht en tijd besteed aan de participatie van de sportverenigingen, gebruikers van de Margriethal, omwonenden en de ervaringsdeskundigen op het gebied van inclusie. De werkgroepen hebben een belangrijke rol vervuld bij het opstellen van het Programma van Eisen en het uitwerken van het ontwerp. Ik waardeer de inzet van alle betrokkenen bijzonder.”
“En”, vervolgt de wethouder enthousiast: “Dankzij aanbevelingen van de ervaringsdeskundigen op het gebied van inclusie is de sporthal bijvoorbeeld ook toegankelijk met een sportrolstoel. Een deel van de hal is helemaal afgestemd op sporters met een sportrolstoel. Daarnaast heeft een specialistisch bureau aanbevelingen gedaan over toegankelijkheid. Deze aanbevelingen hebben we verwerkt in het definitief ontwerp. “

Buitenruimte
Naast het ontwerp van de sporthal is ook gewerkt aan het ontwerp van de buitenruimte. Jeroen Marseille van Marseille Buiten stelde als landschapsarchitect het ontwerp op. Ook dit ontwerp is, met dank aan de werkgroepen voor hun inbreng, bijna klaar. Op een later moment informeren wij u over het definitieve ontwerp van de buitenruimte.

Woongebouw
In het plangebied wordt, binnen de kaders van de gebiedsvisie, ook een woongebouw ontwikkeld. Om het woongebouw te kunnen bouwen, werkt projectontwikkelaar JA van Gisbergen BV aan een nieuw bestemmingsplan parallel aan het schetsontwerp van het gebouw met 19 appartementen.

Veel aandacht voor duurzaamheid
De nieuwe sporthal is vrijwel energieneutraal. Zo komt er onder andere sedummos op het dak van het laagbouwdeel, komen er zonnepanelen op het dak van het de sporthal en is de akoestische bekleding op de binnenwanden van de sporthal gemaakt van gerecyclede petflessen. Ook is gedacht aan natuurinclusief bouwen. Zo komen er in overleg met de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen nestkasten in de daarvoor geschikte gevels.

Wanneer start de bouw?
De raad stelde eerder krediet beschikbaar voor de bouw. Het college is nu op zoek naar een aannemer die de sporthal kan bouwen. In de afbouwfase van de sporthal leggen we de buitenruimte (voor het deel rondom de sporthal) aan. Het streven is dat de bouw dit najaar start en na de zomer van 2023 gereed is.