paper, money

Vriezen we dood, dan vriezen we dood, zou je zeggen. Deze uitdrukking betekent: we moeten maar afwachten wat het wordt, want we kunnen er toch niets aan doen. Dat laatste vindt de PvdA dus zeker niet. Toegegeven: aan de gasprijs zelf kunnen we weinig doen, maar aan de gevolgen daarvan zeker wel. Maar dan moeten we met zijn allen wel in actie komen.

Gasprijs torenhoog
Wat het voor soort winter wordt, mogen we afwachten. De gasprijs brengt velen zeker in de financiële problemen. Bedenk ook dat de effecten (nu al) via de supermarkten gaan komen. Zo leggen veel glastuinbouwers hun productie stil, omdat de kostprijs boven de verkoopprijs uitstijgt. Als je die effecten bij elkaar optelt dan kan het er nog wel eens beroerd uit gaan zien.

Lage inkomens
De landelijke overheid concentreert zich met de energietoeslag vooral op mensen met lage inkomens. PvdA Gilze en Rijen gaat het college vragen af of dat wel de enige groep is die nu of straks in de problemen komt. Boven die lage inkomens zit rek, maar waarschijnlijk een stuk minder dan in onderbroekenelastiek.

Middeninkomens
Ook middeninkomens met hoge lasten komen aantoonbaar in de problemen. Wat gaat er bij hen gebeuren? Zoals mensen met schoolgaande kinderen, ouderen met een klein pensioen, maar mogelijk ook een groep werkenden. Hebben wij in beeld wat het betekent voor deze groepen?

Hou iedereen uit de kou
De landelijke overheid kan onmogelijke individuele steun regisseren. Alleen op lokaal niveau is er een beeld waar de problemen zich voordoen. PvdA Gilze en Rijen gaat het college vragen om zich voor te bereiden om echt iedereen uit de kou te houden door de mensen die het betreft in beeld te krijgen. De gemeente dient daarbij ook gebruik te maken van de complete voeling die we in de maatschappij hebben om te kijken of er niet meer fout gaat. Wie niet betaalt wordt immers afgesloten. En dat willen we niet.

Laat je horen
De groep die recht heeft op de energietoeslag maar die nog niet aangevraagd (maar wel nodig) heeft: laat je horen! De energietoeslag is nog tot 1 januari 2023 bij de gemeente aan te vragen. Voor meer informatie: gilzerijen.pvda.nl en op sociale media. Of mail of bel
met onze raadsleden: Anthony.bisschops@pvdagilzerijen.nl 06-26117404 of Ton.van.gageldonk@pvdagilzerijen.nl 06-22972749