Het politieke vakantiereces zit erop. Als Kern ’75 hebben we lekker genoten van dit verlof en kijken weer uit naar de vele activiteiten/projecten binnen onze Gemeente Gilze & Rijen. Zomaar een paar onderwerpen die komende periode op de agenda staan:

Spoorzone:
Kwartaal vier 2022 wordt een belangrijke periode om samen met Provincie Noord Brabant het Rijk en ProRail een akkoord te krijgen om gezamenlijk te investeren in de Spoorzone Rijen op basis van het geactualiseerde investeringsbedrag. Daarnaast zal er nader gekeken worden hoe de hulpdiensten op een verantwoorden manier Rijen Zuid kunnen blijven bereiken als de onderdoorgang voor langzaam verkeer gerealiseerd gaat worden. Kern ’75 gaat ervan uit dat Provincie Noord Brabant, het Rijk en ProRail hun verantwoordelijkheid nemen om de leefbaarheid in onze kern Rijen te verbeteren met de aanleg van een nieuw veilig station, onderdoorgang en geluidsschermen. Daarnaast geeft dit project ook een kans om extra woningbouw in dit gebied te realiseren.

REKS (Regionale Energie- en KlimaatStrategie):

Het mag duidelijk zijn dat dit onderwerp al enige tijd op de agenda staat en dat de urgentie voelbaar is bij alle inwoners van onze Gemeente. Komende periode worden we door de Regio Hart van Brabant meegenomen wat de voortgang is. In deze REKS brengen we in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Begroting 2023:
Met het vaststellen van de Perspectiefnota 2023 hebben al richting gegeven waar de accenten voor 2023 komen. Komende kwartaal gaan we deze definitief maken met het vaststellen van de begroting 2023. Een greep uit activiteiten/projecten in 2023 zijn: voortgang nieuwbouw sporthal Achter de Tuintjes in Gilze, onderhoud groen openbare ruimte, gebiedsvisie Moerstraat in Rijen, opstellen erfgoedbeleid, versterken biodiversiteit.

Voor meer info: www.kern75.nl